Active Directory při organizačních změnách či přechodech na vyšší verzi OS

Při změnách názvů, fúzích či rozdělování firem či potřebách upgradu na vyšší verze softwaru stojí organizace před celou řadou činností spojených s AD a mohou v nich efektivně uplatnit naše služby a zkušenosti.

Konsolidace adresářových služeb

Dopady změn na strukturu organizace přináší i potřeby konsolidace adresářových služeb. Volbou vhodných postupů, technik, nástrojů a zkušeností našich specialistů lze potřebné zajistit hladce, bez negativních dopadů na provozované služby, koncové uživatele.

Specialisté AutoContu ve spolupráci s oddělením IT dané organizace provedou posouzení současného stavu adresářových služeb a návazných systémů, vytvoří popis návrhu změn, návrh na nasazení nových vlastností, postup implementace, zhodnocení dopadů na správu a bezpečnost. Jsou stanoveny i nároky na upgrade/konsolidaci z hlediska požadavků na hardware, softwarové licence a služby související s realizací, včetně odhadu časové náročnosti a rámcového harmonogramu. Poté následuje realizace potřebných opatření.

Nejčastěji řešené situace a potřeby

  • Sloučení dvou nebo více organizací do jedné → potřeba konsolidace a sjednocení původních - samostatně stojících - AD adresářových služeb
  • Přejmenování firmy/organizace → potřeba změny názvu AD domény
  • Active Directory má nahradit adresářovou službu jiného výrobce → potřeba provést hladký přechod, s minimalizací dopadů na koncové uživatele
  • Připravuje se využívání cloudových služeb Azure → potřeba propojení Active Directory firmy/organizace s Azure AD
  • Přihlašovací jména uživatelů jsou v nevhodném formátu → potřeba přejmenovat uživatelské účty
  • Provozovaný operační systém doménových řadičů nedovoluje přímý upgrade na novou verzi → potřeba provést jinou formu upgradu, avšak se zachováním nastavení a dat, bez negativního dopadu na provozované aplikace

Přechod na vyšší verzi operačního systému

Ohlášené datum ukončení podpory operačního systému Microsoft Windows Server 2008 R2 ze strany výrobce je již do dvou let – tj. 14. 1. 2020.

Pokud provozujete doménové řadiče s verzí operačního systému 2008, je načase přemýšlet o přechodu na vyšší verzi – a zároveň posoudit vlastnosti, které mohou zlepšit užitnou hodnotu, zvýšit efektivitu správy, zlepšit bezpečnost a celkově zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a IT infrastruktury, kterou s sebou přináší nová verze operačního systému Windows Server 2016. Nasazení a konfiguraci těchto nových vlastností je efektivní provést souběžně s upgradem, v rámci realizace celkových změn.

Pokud provozujete doménové řadiče dokonce ještě s verzí operačního systému 2003, nabízí se cimrmanovská otázka „A není to málo, Antone Pavloviči?“.

Využití Active Directory: