Automatizace firemních procesů a mobilní technologie na platformě Nintex

Pokud není pro příchozí dokumenty nastavený jednotný schvalovací postup či nejsou automaticky hlídány lhůty pro plnění dílčích povinností, dochází ke zpoždění v reakčních dobách, celý proces je bez jasného řízení neprůkazný a dílčí kroky jsou jen těžko dohledatelné. Obdobné problémy jsou spojeny s téměř každými podpůrnými procesy, které nejsou dostatečně automatizované a řízené (např. nástup nového zaměstnance, žádosti, rezervace apod.).

Při absenci mobilního zaznamenávání dat pracovníky přímo v terénu vzniká nešvar v podobě podvojného zaznamenávání údajů - poprvé v terénu a následně přepisování do informačního systému při návratu na pracoviště.

Máme pro vás řešení pro podporu firemních procesů a mobilní práce

Řešení od společnosti AutoCont postavené na platformě Nintex umožňují plně automatizovat firemní procesy pomocí jednoduše uživatelsky konfigurovatelného grafického rozhraní, včetně sběru dat pomocí mobilních zařízení a formulářových řešení. Jednotlivé kroky procesů jsou snadno dohledatelné. Ušetřen je zejména čas strávený manuálním řízením aktivit a sníženo je riziko selhání lidského faktoru.