Případová studie

Provoz infrastruktury
ve společnosti Eden Europe

O projektu

Hodnocení zákazníkem

„Specialisté AUTOCONTu řeší kompletní IT podporu obou našich společností, EDEN a DCI, které se tak mohou plně věnovat svému byznysu. AUTOCONT se pro nás stal spolehlivým partnerem pro zajištění bezproblémového chodu IT.”
Zbyněk Husák, ředitel

Hlavní přínosy

Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury, jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb, garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT.

Jsme Vaše IT

Pro provoz, řízení, rozvoj, bezpečnost. Víme, jak za přijatelných podmínek zařídit to, co dnes očekává vedení firem našich zákazníků od IT. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady.

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Eden Europe patří v současnosti mezi přední evropské výrobce regálových systémů s rostoucím zastoupením na mezinárodním trhu. Výrobní kapacity a administrativa společnosti sídlí v Adamově. Obchodní kanceláře jsou v Polsku, Německu a Francii. Se společností EDEN spolupracuje AUTOCONT od roku 2008, kdy se jednalo o dodávky hardwaru a softwaru. Na IT správu měla společnost Eden Europe menší IT firmu z Adamova, a také částečně interního IT správce. S rozvojem společnosti rostly postupně také nároky na správu IT. Stávající poskytovatel nestačil dostatečně pružně reagovat na požadavky a interní IT správce se v rámci společnosti dohodl na jiné pracovní činnosti. AUTOCONT tak byl osloven na kompletní převzetí IT správy a mohl uplatnit koncept služeb Jsme Vaše IT.

Popis řešení

Po několika jednáních došlo v roce 2011 k uzavření smlouvy na kompletní správu IT (servery, zálohování, koncové stanice, wifi) a v roce 2016 AUTOCONT převzal také IT správu nad oblastní kanceláří v Polsku (server, koncové stanice). Současně společnost EDEN zastřešila další výrobu (stojany na rtěnky a líčení) v Brně. Pro tuto organizační složku poskytuje AUTOCONT rovněž kompletní IT služby.

Použité technologie

Cisco, Kaspersky, VMWare, Hewlett Packard Store Virtual a servery, Lenovo koncové stanice, operační systémy a kancelářské aplikace Microsoft
Zakázka byla realizována v roce 2017.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

k možnosti využití služeb konceptu „Jsme Vaše IT“
pro vaši konkrétní situaci a potřeby ve firmě