Řízení projektů, procesů a projektových portfolií

Stálé zrychlování životního cyklu, tlak na efektivitu využívání zdrojů a snižování nákladů, požadavky na vysokou kvalitu, zkracování času pro uvedení produktu na trh (time-to-market), rostoucí konkurence či prudké změny v ekonomice a společnosti kladou vysoké nároky na strategický i operativní management organizací. Bez systematického a odpovídajícími aplikacemi podpořeného přístupu dnes již není možné splnit vysoké nároky zákazníků a držet krok s konkurencí.

Provázané oblasti tak pokrývají:

  • Strategické řízení organizace
  • Optimalizaci investic a projektového portfolia
  • Řízení projektů
  • Operativní výkonnost organizace
  • Osobní produktivitu pracovníků

Řešení EPM od společnosti AutoCont proto zahrnuje širokou paletu funkčních nástrojů, které podporují efektivní plánování, řízení a monitoring projektů, včetně řízení portfolií v souladu se strategickým plánem organizace.

Důraz je kladen zejména na zvýšení počtu úspěšně realizovaných projektů, okamžitý přehled o aktuálním stavu projektů, optimalizaci využitých zdrojů a z toho plynoucí úsporu nákladů.

Zajímavé odkazy:

AutoCont EPM vítězí v Microsoft Awards