Případová studie

Outsourcing IT
ve společnosti P&L

O projektu

Hodnocení zákazníkem

„Našli jsme řešení pro rozvoj IT infrastruktury bez nároků na nové lidské zdroje a průběžně konzultujeme další možnosti jejího rozvoje i posílení IT bezpečnosti.”
Petr Lebeda ml., ředitel společnosti

Hlavní přínosy

Předání zodpovědnosti za provoz důležitých součástí IT na externí společnost umožňuje managementu se soustředit na svůj hlavní obor podnikání. Zákazník nyní využívá odborného zázemí externího partnera pro další rozvoj svého IT a má přístup k novým informacím z oboru, který není hlavním předmětem jeho podnikání. Úspora je také v lidských zdrojích, nutných pro obsluhu řešení, detekci a analýzu incidentů, znalých související problematiky a legislativy. Nemalou výhodou je i jedno kontaktní místo pro řešení více IT požadavků.

Jsme Vaše IT

Pro provoz, řízení, rozvoj, bezpečnost. Víme, jak za přijatelných podmínek zařídit to, co dnes očekává vedení firem našich zákazníků od IT. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady.

Výchozí situace a cíle projektu

Na začátku jednání o naší spolupráci zajišťovala zákazníkovi správu serverové infrastruktury externí společnost. Spolupráce s poskytovatelem vykazovala určité nedostatky, nicméně nebyly takového rázu, aby zákazník byl nucen situaci řešit. Zároveň měla společnost P&L svého vlastního zaměstnance - IT správce, který se staral převážně o koncová zařízení. V této době jsme navázali spolupráci o dodávkách HW a SW vybavení. Zákazník byl spokojen s naší nabídkou. Kromě toho, že jsme dokázali konkurovat cenou, oceňoval i celkový přístup k řešení. Z těchto důvodů nás zákazník oslovil i s další poptávkou na správu serverové infrastruktury a následně s AUTOCONTem uzavřel smlouvu na poskytování servisních služeb.

Popis řešení

IT správce společnosti v této době začal uvažovat o změně zaměstnání a hrozilo, že koncová zařízení zákazníka zůstanou neobsloužená. V této souvislosti jsme byli osloveni poptávkou na zajištění kompletního outsourcingu IT.

Při hledání společného řešení jsme si společně stanovili pravidla outsourcingu IT, zákazníkovi jsme navrhli rozšíření našich služeb i o podporu koncových zařízení. Kromě toho jsme upravili síťovou infrastrukturu včetně nastavení vyšších bezpečnostních standardů. Další konsolidace sítě je plánovaná.

Hlavní výhoda kompletního outsourcingu IT pro zákazníka spočívá v tom, že má jednoho dodavatele služeb, HW i SW vybavení, má společné kontaktní místo pro řešení všech svých IT požadavků. Jeho IT je nyní monitorované, s proaktivním předcházením výpadkům, a to ještě dříve než nastanou. Pravidelně řešíme provozní správu jeho klíčových prvků IT, řídíme a koordinujeme naše služby pod garancí SLA. Zákazníkovi odpadá starost o IT. Provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty z AC. Klíčovým důvodem, proč zákazník přistoupil na toto řešení je nejen cena, která je výhodnější než provoz vlastními zdroji, ale také důvěra ve schopnosti specializovaných pracovníků.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

k možnosti využití služeb konceptu „Jsme Vaše IT“
pro vaši konkrétní situaci a potřeby ve firmě