AUTOCONT implementoval jednotný systém pro řízení celé společnosti PRAKAB

Ostrava (březen 2019) - PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA díky implementaci informačního systému Dynamics AX získala intuitivní a uživatelsky přívětivý nástroj, který pokryl veškeré klíčové procesy společnosti.

Stěžejní činností PRAKABu je výroba různých typů kabelů a vodičů. Velké objemy výroby a zvyšující se nároky zákazníků vyústily v potřebu vytvoření jednotného, efektivního, informačního procesu. Proto AUTOCONT nahradil stávající systém, který byl původně tvořen několika aplikacemi, vzájemně nepropojených a od různých dodavatelů.

AUTOCONT propojil interní systém Dynamics AX s konstrukční aplikací Cable Builder, došlo ke snížení chybovosti ve výrobě a PRAKAB získal všestranný pohled na celé fungování společnosti s dohledáním nesrovnalostí v datech. Tím pádem se i snížila závislost na interním IT, zahlceném požadavky uživatelů a revidovaly se a optimalizovaly historicky zaběhlé procesy.

„Díky implementaci Dynamics AX jsme získali nástroj, který odpovídá potřebám naší společnosti. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím jsme schopni velice rychle reagovat na úzká místa. Oceňujeme navíc celkový přístup a profesionalitu celého implementačního týmu společnosti AUTOCONT,“  dodal Jaroslav Krňák, CFO ve společnosti PRAKAB.

Více informací o projektu naleznete v případové studii - detaily.