Kariéra

Vzdělávání a rozvoj

AutoCont - vzdělávání a rozvoj

Každý zaměstnanec je pro nás jedinečnou osobností. Uvědomujeme si, že lidé jsou naše hlavní konkurenční výhoda, o kterou se můžeme opřít, a proto každoročně věnujeme nemalé finanční prostředky do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Rozvíjíme nejen odborné dovednosti, ale i tak zvané měkké, vycházející především z osobnostních a charakterových vlastností. Víme, že IT trh je jeden z těch nejrychleji se rozvíjejících, a pouze ti, kteří budou mít ve svých řadách ty nejlepší odborníky, uspějí.

Naše zaměstnance rozvíjíme v obou oblastech systematicky. Díky individuálnímu přístupu velmi úzce nastavujeme rozvojové programy tak, aby měly co největší dopad na reálnou praxi. Využíváme široké palety metod a nástrojů a vytváříme rozvojový plán přímo „na míru“ potřebám jednotlivých zaměstnanců.

S každým zaměstnancem vede jeho nadřízený každoročně motivační rozhovor, na jehož základě nastaví rozvojový plán pro budoucí období. Tento plán obsahuje čtyři roviny: odborné dovednosti, odborné certifikace, měkké dovednosti a jazykové znalosti.

Věříme, že investovat do lidí se vyplatí, protože vzdělání lidí predikuje podle našich zkušeností i celkový úspěch společnosti.