AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

×

Řešení pro čtvrtou průmyslovou revoluci

V blízké budoucnosti se koncept Průmysl 4.0, jak se také čtvrtá průmyslová revoluce nazývá, stane faktickou skutečností. Otázkou aktuálně není, jak a kdy přesně se tak stane, ale co lze již nyní udělat pro to, aby výrobní společnosti byly součástí tohoto trendu a o krok před konkurencí.

První průmyslová revoluce byla ve znamení páry, druhá ve znamení mechanizace výrobních zařízení a třetí charakterizovalo zavedení hromadné výroby s využitím elektrické energie či využitím elektronických systémů a výpočetní techniky ve výrobě. V rámci čtvrté průmyslové revoluce vzniknou „chytré továrny". Inteligentní zařízení převezmou některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Tato revoluce změní pohled na přístup k výrobě, k nákupu, ale také k bezpečnosti informací, samotnému IT a vývoji a rozšíří zásadně technologie internetu věcí.

Na tento novodobý fenomén reaguje také AutoCont, který pro své zákazníky připravuje potřebná řešení, další aktivity a semináře, věnující se právě Průmyslu 4.0. K tomuto tématu vystoupil Jan Matuš, ředitel divize ESA, v září během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně svou přednáškou na téma „Svět efektivní výroby“.

„Průmysl 4.0 není v tomto čase revolucí, ale již probíhající přirozenou evolucí. Revolucí jej bude možné nazvat až v delším časovém odstupu. AutoCont vnímá tento fenomén skrze sběr, konsolidaci, správu dat a jejich interpretaci pro efektivní rozhodování v rámci výroby. Výrobních i výrobně-ekonomických dat a jejich různorodost intenzivně poroste a my na to reagujeme vlastními řešeními,“ uvedl mimo jiné Jan Matuš.

Na MSV byla vůbec poprvé představena národní iniciativa Průmysl 4.0 pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, Jana Mládka, která si dává za cíl se s nejvýznamnější inovační výzvou dneška a s vyvolanými změnami celospolečenského dosahu nejen ztotožnit, ale dokázat je i konsensuálně realizovat.

Informace k dalším seminářům „Industry 4.0 – vize blízké skutečnosti“ naleznete zde.

Zveřejněno: 14. 10. 2015