Podrobnosti k řešení naleznete v případové studii.