AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

Odpovědět na příspěvek

21.05.2015 12:18:38Luděk Mandok

Školství a nevýdělečné podniky

Pardon bral jsem to nějak rychle :-)
Muzea a školy nespadají pod kritickou informační infrastrukturu. Aby se na ně ZKB vztahoval,musely by být splněny definované limity podle dopadových kritérií. Po pravdě nedokážu si to moc představit, že by se např. muzeum dostalo do některého z dopadových kritérií. Jinak ale pokud je IS závislý na konektivitě v souladu s dopadovými kritérii, tak by měl správce (tedy úřad) vyhlásit tento svůj IS přinejmenším za významný a zajistit splnění požadavků zákona v rozsahu platném pro ten daný IS, resp. i pro svého subdodavatele. Odpovědnost je na straně úřadu. Dodavatel by byl povinnou osobou, pokud by spravoval/provozoval významnou síť. A ta je definována v zákoně, resp. vyhlášce. S pozdravem L. Mandok
 
Příspěvek nepřihlášeného uživatele je publikován po schválení moderátorem.