AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

Kybernetický zákon

15.04.2015 9:54:00 J. Šťastný

Metodika

Používáme vlastní metodiku hodnocení aktiv. Musíme ji tedy pro soulad se zákonem změnit? Děkuj. J. Šťastný
User avatar
15.04.2015 10:06:45 Luděk Mandok

RE:Metodika

Dobrý den, použiju citaci z vyhlášky 316/2014 Sb.: "Pro hodnocení důležitosti aktiv jsou použity stupnice o čtyřech úrovních. Orgán nebo osoba uvedená v § 3 písni, c) až e) zákona může používat odlišný počet úrovní pro hodnocení důležitosti aktiv, než jaký je uveden v této příloze, dodrží-li jednoznačné vazby mezi jí používaným způsobem hodnocení důležitosti aktiv a stupnicemi a úrovněmi pro hodnocení důležitosti aktiv, které jsou uvedeny v této příloze.

V případě použití tří úrovní hodnocení důležitosti aktiv je přípustné sloučit buď úrovně nízká a střední, nebo úrovně vysoká a kritická."
Takže ano můžete používat vlastní metodiku, jenom musíte uvést, který Váš stupeň odpovídá, kterému stupni ve vyhlášce. L. Mandok