AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky či chtějí čerpat informace z AC blogů. Mohou zde získat i neveřejné dokumenty z konferencí v elektronické podobě

×
Blog teaser image

Vysoká dostupnost (HA) a Disaster Recovery řešení (DR)

V posledních minimálně 5 letech se se stále více s našimi zákazníky dostáváme při návrhu datových center do situace, kdy je třeba řešit HA na všech úrovních IT infrastruktury.

Zvýšení dostupnosti na vrstvě serverů je většinou řešeno jejich virtualizací nebo aplikačními clustery, HA lze relativně snadno vyřešit i na síťové vrstvě, mnohem méně často však jsou provozována datová centra s vysokou dostupností i na vrstvě datových úložišť. I tady ale máme spoustu zkušeností a hlavně řadu možností, jak tuto vrstvu navrhnout opravdu dostupnou.

Stále je velké množství datových center vybaveno prostředky HA pouze pro serverovou, případně síťovou vrtsvu, ovšem datové úložiště pro data informačních systémů existuje pouze jedno. Pokud dojde k jeho zásadní poruše a tím i ztrátě dat, nastává často ne příliš úspěšný proces spočívající v jeho opravě, vyhledání funkčních záloh, obnově dat z nich a následné spuštění odstavených informačních systémů. To může trvat dlouho, v závislosti na supportu, který máte zakoupený k datovému úložišti, objemu dat potřebných pro obnovu, jejich konzistenci, výkonnosti záložního úložiště a také výkonnosti komunikační infrastruktury.

Potřebujete-li zkrátit odstávku v běhu informačních systémů (poskytování IT služeb), odstávku způsobenou právě zásadní poruchou datového úložiště, máte dvě základní možnosti, jak na to.

Tou první je druhé datové úložiště a vrstva, která z něj a primárního datového úložiště vytvoří jakýsi zrcadlený prostor, umožňující buďto ručně a nebo automaticky (tzn.bez výpadku v běhu informačních systémů) přežít zmíněnou zásadní poruchu jednoho ze dvou datových úložišť. Porouchané datové úložiště opravíte, data mezi oběma úložišti se opět sesynchronizují a celý systém je dál vysoce dostupný.

Druhou možností je způsob vytváření záloh nebo spíše replik dat informačních systémů do takového záložního úložiště, ze kterého je možné dočasně alespoň kritické informační systémy spustit (s krátkou odstávkou). Takové DR řešení je dokonce nutné i v případě, že pro zvýšení dostupnosti na vrstvě datových úložišť využijete první z možností.

Detailnějším rozborem zmíněných skutečností se můžeme zabývat zase příště.

Související články

Article teaser image

Modernizace IT v Oblastní nemocnici Náchod


V Oblastní nemocnici Náchod jsme ve třech etapách obměnili podstatné části infrastruktury datového centra, serverů, úložných systému i síťových prvků

více

Blog teaser image

Virtualizace datových úložišť


Jak na vysokou dostupnost na vrstvě datových úložišť?

více

Komentáře

Související články

Article teaser image

Modernizace IT v Oblastní nemocnici Náchod


V Oblastní nemocnici Náchod jsme ve třech etapách obměnili podstatné části infrastruktury datového centra, serverů, úložných systému i síťových prvků

více

Blog teaser image

Virtualizace datových úložišť


Jak na vysokou dostupnost na vrstvě datových úložišť?

více