AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky či chtějí čerpat informace z AC blogů. Mohou zde získat i neveřejné dokumenty z konferencí v elektronické podobě

×
Blog teaser image

Termovize

Úvaha o využití termokamer při prediktivní analýze

O využívání termovize při hledání osob v terénu nebo při kontrole kvality zateplení budov, má jisté povědomí téměř každý. Že lze ale tuto pokročilou technologii využít i ke sledování stavu výrobních strojů během provozu, napadne málokoho.

Co se dá například sledovat termovizí:
  • Elektrické rozvaděče. Termokamera dokáže odhalit přetížené jističe, vadné kontakty elektrických spojů, kumulaci tepla v jednotlivých částech rozvaděčů atd.
  • Pohyblivé součásti strojů - rotory, ložiska, dopravníkové systémy, robotické části
  • Nepohyblivé části strojů – trysky, ventily
Kontrola výrobních zařízení (condition monitoring) může probíhat jak periodicky, tak kontinuálně. Při periodické kontrole můžeme pořízené snímky (termogramy) porovnávat vizuálně. Tímto způsobem se včas pouhým pohledem oka zaznamenají změny teplot ve sledovaných zařízeních a při vyšší frekvenci kontrol můžeme s relativně dostatečným předstihem předejít haváriím a výpadkům. Toto však není princip prediktivní analýzy.
Klíčová zařízení lze skenovat neustále, a to za pomocí dobře nastaveného softwaru. Při porovnávání s dalšími daty a ukazateli můžeme s dostatečným předstihem předvídat výjimečné události a předcházet jim. Pomocí radiometrických termovizních systémů můžeme teploty na povrchu dokonce vypočítat.
Uveďme si jeden příklad. V letních měsících nám kamera s nárůstem okolních teplot zaznamená narůstající teplotu na ložisku rotoru. V tuto chvíli můžeme přistoupit buď k automatické regulaci okolní teploty, dočasnému snížení výkonu rotoru nebo také k údržbě ložiska třeba promazáním kvalitnějším mazivem. Nedojde tak k zadření ložiska, havárii nebo neplánované odstávce a výpadku výroby. Vstupní data, která nám problém indikovala, nebyla přitom nijak složitými algoritmy, ale pouze jednoduché údaje o okolní teplotě, roční době, softwarové rozpoznání změn barev na snímcích z termokamery nebo v případě radiometrického systému rovnou výpočet teploty.
Způsobů, jak můžeme termovizi využít, je nespočet. Záleží jen na fantazii a kreativitě implementátorů. Jistě se však shodneme, že využitím této technologie při prediktivní analýze můžeme získat velmi zajímavou skupinu dat a výstupů, které samotnou analýzu posunou o další krok kupředu.
 

Související články

Blog teaser image

Grafana - moderní nástroj k analýze a monitoringu dat


Ke sbírání dat a jejich vyhodnocování patří i vizualizace. Na trhu se můžeme setkat se softwarem, kde je licence k užívání placená (příkladem může být Power BI).

více

Blog teaser image

Prediktivní údržba


Prediktivní (předvídající) analýza a údržba v praxi

více

Komentáře

Související články

Blog teaser image

Grafana - moderní nástroj k analýze a monitoringu dat


Ke sbírání dat a jejich vyhodnocování patří i vizualizace. Na trhu se můžeme setkat se softwarem, kde je licence k užívání placená (příkladem může být Power BI).

více

Blog teaser image

Prediktivní údržba


Prediktivní (předvídající) analýza a údržba v praxi

více