AutoCont má zaměstnance certifikované na PEAF a TOGAF

Ostrava (listopad 2011) - V rámci služeb Profi Komunikace a IT365 poskytuje AutoCont nově zákazníkům produkt Microsoft Lync. MS Lync je nástupcem videokonferenčního systému MS OCS (Office Communicator + Live Meeting), který byl až dosud v AutoContu využíván. Jedná se o ucelené řešení pro rychlé zprávy, audio/video a webové konference v bohatším a jednodušším prostředí. AutoCont toto řešení nyní nabízí v cloud neboli hostované podobě.

Divize ITI, odborné centrum Podniková IT infrastruktura, má 6 certifikovaných členů PEAF. Jedná se o pragmatický pohled na oblast Podnikové architektury, který je vhodný pro malé a střední podniky. Na rozdíl od IT architektury nabízí nejenom oblast technického prostředí, ale také propojení daného ICT prostředí s obchodní strategií organizace. Díky této certifikaci jsme schopni pragmaticky navrhnout užitečné technologie, které povýší a obohatí obchodní rozvoj společností našich zákazníků.

Zároveň jsou certifikováni celosvětově nejuznávanějším standardem na trhu v oboru podnikové architektury TOGAF. Prošli náročným procesem tréninků, který byl zakončen certifikační zkouškou. Díky certifikaci TOGAF, jsme schopni dodat kvalitní řešení v podnikové architektuře. Nabízíme školení, workshopy a projekty vedoucí k smysluplnému využívání principů TOGAF u navrhování a správy ICT služeb podporující podnikání našich zákazníků. Všechny činnosti, které OC Podniková IT infrastruktura provádí, jsou postaveny na filozofii propojit ICT a business cíle do vzájemné symbiózy. Certifikací TOGAF budete schopni řídit ICT bez hrozby ztrát a s jasnou vizí.