Základní školy ve Slezské Ostravě vstupují do nového školního roku se špičkovou výukovou technikou

(Ostrava 27. srpna 2011) – Všechny základní školy městského obvodu Slezské Ostrava získaly díky dotacím z Evropské unie moderní vybavení učeben. Žáci využívají nejmodernější jazykové laboratoře, interaktivní tabule nebo vybavení fyzikálních a chemických laboratoří. Celý projekt, který byl realizován na jaře a v létě tohoto roku, zajistila společnost AutoCont a dostala školy na úroveň škol ve vyspělých státech Evropské unie. Po prázdninách tak děti plně využijí tohoto moderního vybavení.

Do projektu „Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava“, který je spolufinancován ROP Moravskoslezsko, byly zapojeny všechny čtyři základní školy městského obvodu Slezská Ostrava. „Hlavním cílem projektu byla modernizace učeben výpočetní techniky, dovybavení odborných učeben přírodních věd informačními a komunikačními technologiemi a multimediální technikou, např. interaktivními tabulemi, dataprojektory a vizualizéry, které umožní jednodušší a názornější prezentaci učiva žákům,“ informoval o projektu vedoucí oddělení pro obnovu a rozvoj obvodu Slezská Ostrava, Jan Michalec.

V rámci projektu byly vybudovány také třídy pro specializovanou výuku – tzv. digitální jazykové laboratoře a dle potřeb jednotlivých škol provedeny rovněž modernizace vybavení odborných fyzikálních laboratoří. Na Základní škole Chrustova došlo ale také k úpravám školní sítě. „V rámci tohoto projektu jsme nejen všechny školy vybavili tou nejmodernější výukovou technikou, ale například na Základní škole Chrustova jsme nainstalovali celou novou školní síť včetně serveru, který účinně hlídá komunikaci s internetem a má možnost efektivně blokovat závadné a nevhodné webové stránky,“ sdělil k projektu pan Jiří Viktorin, obchodní zástupce společnosti AutoCont, která projekt na všech školách zajišťovala.

A jak se na nové vybavení dívají učitelé: „Nové moderní pomůcky pomohou žákům na názorných příkladech lépe pochopit probíranou látku – například proč má daná látka tyto konkrétní vlastnosti. Jsem velmi rád, že se tímto náš městský obvod zasadil o efektivnější výuku žáků naší školy, “ pochvaluje si nové vybavení ředitel Základní školy Bohumínská, Mgr. Radek Pollo. Ředitel Základní školy Chrustova, Mgr. Radim Motyčka, shrnuje své první zkušenosti s interaktivní výukou takto: „Zmodernizované prostředí učeben naší školy je motivačním prvkem nejen pro žáky v jejich výuce, ale také pro učitele v možnosti tvorby ještě pestřejší výuky – stále totiž platí lépe jednou vidět, než stokrát slyšet.“