AutoCont CZ vydává nové užitečné aplikace pro datovou schránku

AutoCont CZ vydává nové užitečné aplikace pro datovou schránku

(Brno, srpen 2013) AutoCont CZ ve spolupráci se společností Microsoft implementoval aplikaci pro správu datových schránek na platformě Windows 8 a Windows RT. Aplikace ve dvou verzích úspěšně prošla certifikačním procesem a je umístěna ve Windows Store.

Verze AC Datovka Lite (zdarma) umožňuje uživateli z jednoho účtu datových schránek přijímat datové zprávy a to včetně příloh. Placená verze AC Datovka (320 Kč) umožňuje uživateli přijímat zprávy z více účtů a současně je rozšířena o funkci odesílání datových zpráv. Obě aplikace umožňují využití tzv. kontraktu ve Windows 8 jako je například sdílení příloh mezi aplikacemi, vyhledávání, atd.

Obě aplikace jsou již nyní aktivně využívány a kladně hodnoceny.

Řešení je efektivní alternativou pro uživatele nových verzí operačního systému, kteří nyní nemusí používat standardní prostředí přes internet a mohou tak snadno využívat integrované funkce systému pro další nakládání s obsahem datových zpráv. Současně je aplikace příjemnou alternativou pro širokou veřejnost, která běžně nevyužívá Microsoft Outlook a řešení společnosti AutoCont CZ produktem Konektor DS pro MS Office.

„Portfolio našich mobilních aplikací rozšiřujeme touto cestou o novinku na platformách Windows 8 a Windows RT. Pro aplikaci samotnou to znamená rovněž rozšíření funkcí souvisejících s využitím základních registrů veřejné správy,“ dodává Aleš Fukal, vedoucí oddělení vývoje SW ve společnosti AutoCont CZ.

„Oproti webové verzi přináší nativní aplikace AC Datovka pohodlí pro ovládání dotykem či integraci s funkcemi operačního systému, do kterých patří například živá dlaždice, jež uživatele upozorní na nové zprávy, aniž by musel aplikaci spouštět. Věřím, že aplikace si najde své uživatele jak mezi fyzickými osobami, živnostníky a malými firmami, tak i mezi firmami, které potřebují spravovat více datových schránek,” říká Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje ve společnosti Microsoft.

Odkaz do Windows Store na aplikaci AC Datovka Lite: http://apps.microsoft.com/webpdp/app/eda29c73-6187-4759-95ed-205324ca6ead

Odkaz do Windows Store na aplikaci AC Datovka: http://apps.microsoft.com/webpdp/app/78a4f89e-63eb-4c24-90e5-ece058cfcdcf