Cílový stav a na co se budeme muset připravit

Co je cílovým stavem

Cílovým stavem je úplné elektronické podání pro vybrané agendy orgánů veřejné moci, které bude fungovat na podobných principech jako elektronické bankovnictví – bez nutnosti přijít na úřad. Občan řešící životní situaci učiní elektronické podání stažením a vyplněním el. formuláře a takto vzniklý elektronický dokument opatří svým digitálním podpisem založeným na kvalifikovaném autentizačním prostředku uloženým na elektronickém občanském průkazu. Úřad ověří identitu a údaje žadatele v základních registrech, vlastní obsah podání a posune jej pro zpracování agendě, která podání v elektronické podobě postupně zpracuje. Po rozhodnutí a vydání stanoviska v předem definované lhůtě úřad opatří tento výstupní elektronický dokument elektronickou pečetí a doručí jej žadateli zvoleným elektronickým komunikačním kanálem. V dílčích krocích práce agendy bude žadatel dostávat zprávy o postupu zpracování jeho požadavku. Takto nastavený proces komunikace s elektronickými dokumenty zabezpečenými kvalifikovanými prostředky vytváří potřebnou důvěru mezi oběma stranami. Kdykoliv poté půjde ověřit integrita elektronického dokumentu obsahující podání i rozhodnutí i autenticita žadatele i agendy pro účely hájení práv, ale i vyžadování plnění povinností před třetími stranami (smluvní partner, zaměstnavatel, soud).

Na co se budeme muset připravit

Kam budeme v budoucnu důležité elektronické dokumenty ukládat. Vzhledem k jejich povaze bude nutné disponovat spolehlivým, zabezpečeným a důvěryhodným úložištěm, které bude nejlépe umístit mimo naše obydlí. Současné trendy a rozvoj komunikační technologií nabízí celou řadu možností. Osobní elektronický trezor umístěný v bance, u právního zástupce nebo zabezpečená služba důvěryhodného privátního úložiště u poskytovatele cloudových služeb.