Logo eKatalog Logo AutoCont

Next-Gen Firewally Cisco

Cisco Firepower NGFW kombinují osvědčené vlastnosti firewallu s vlastnostmi nejlépe hodnocené́ Next-Gen IPS a ochranou proti pokročilým formám malwaru (AMP). S prvním firewallem zaměřeným především na hrozby a bezpečnost můžete blokovat více hrozeb a také rychleji reagovat na ty, které vás aktuálně ohrožují. Ušetříte, získáte větší přehled, flexibilitu a lepší ochranu.

Cisco NGFW jsou dostupné jako fyzické nebo virtuální jednotky dvou řad: ASA s FirePOWER službami a Firepower NGFW. Testování třetích stran potvrdilo schopnost Cisco NGFW chránit proti pokročilým hrozbám a zároveň pokrýt požadavky plynoucí z nasazení v SMB sektoru, korporátní sféře, datacentrech ale i u service providerů. Všechny modely Cisco NGFWs obsahují aplikační firewall (AVC), ale jsou pro ně dostupné také moduly Firepower Next-Gen IPS, Cisco Advanced Malware Protection pro sítě (AMP), všeobecná ochrana proti DDoS útokům a URL filtrace / kategorizace.

Všechny firewallové jednotky lze vybavit stejným feature-setem funkcionalit a jediné co je při designování finálního řešení potřeba brát v úvahu, je finální požadovaná propustnost firewallu, ta se škáluje výběrem konkrétní hardwarové jednotky. Pokud by přeci jen zůstávaly pochybnosti o výběru správného modelu, vždy je tu možnost kontaktovat odborníky Cisco či nasadit testovací jednotku v zákaznické síti a tím dostatečně prokázat přidanou hodnotu a výkon celého řešení. Propustnost lze škálovat od branch řešení v řádech desítek mbps až po datacentrová řešení pomoců různých modulárních appliance.

Veškeré schopnosti Cisco NGFW získáte pouze přidáním Firepower licencí!

Nasazení NGFW vám poskytne přehled, který potřebujete ke správné ochraně sítě a jednoduchý management. Bez předplacení potřebných služeb, ale nebudete schopni jednat dostatečně rychle, abyste zastavili útok v reálné čase, případně byli po útoku schopni co nejrychleji uvést síť do původního stavu. Při zakoupení Firepower služeb Vám Cisco nabízí bezprecedentní ochrana napříč celým životním cyklem útoku - před, během i po.

Firepower služby

URL kategorizace (URL)

Kategorizace URL dle jejich reputace nebo jejich filtrování podle obsahu. URL kategorizační engine přesně analyzuje URL a přiřadí jím reputační skóre dle vlastní databáze a podle tohoto parametru je s ním dále nakládáno.

Intrusion Prevention System (IPS)

Next-Gen IPS umožňuje efektivně hledat hrozby v síťovém provozu s hodnocením kontextu celé situace a možností automatizované reakce na incident. Zabraňuje útokům na nedostatečně udržované aplikace a veškerý software (vč. rmwaru síťových zařízení). Chrání před útoky nultého dne i před útoky na známé zranitelnosti.

Advanced malware protection (AMP)

AMP poskytuje viditelnost a kontrolu potřebnou k zastavení hrozeb, které projdou ostatními vrstvami bezpečnosti. Používá big data pro detekci, porozumění a blokování pokročilého malwaru a jeho dalšího šíření. Vždy je lepší se zabývat prevencí než nápravou škod. Ochrana proti malwaru scanovaním provozu je mnohem jednodušší než hledání jeho aktivit v síti a náprava škod. Jinými slovy zastaví nechtěné hosty ještě přede dveřmi.

Proč vyměnit tradiční firewall za Cisco NGFW?

Tradiční firewally nejsou schopny pokrýt moderní bezpečnostní hrozby.

Tradiční firewall (ASA)

Žádný centrální management nebo reporting! Můžete použít pouze SNMP trapping k odesílání detailů do SIEMu. Bez znalostí o útocích a malwaru. Žádná automatizace nápravy po útoku, ani prioritizace událostí.

NGFW (ASA s FPWR)

Plně integrovaný se všemi bezpečnostními službami a informacemi o událostech do jednotné kontrolní a řídící platformy – FMC (Firepower Management Center).

NGIPS blokuje známé útoky a AMP blokuje jakýkoliv nebezpečný soubor.

Efektivní možnosti monitoringu, zvážení rizik a jejich priority (zvýraznění těch nejzávaznějších událostí) a možnosti automatizované nápravy koncového zařízení či síťových zařízení po útoku. Cisco NGFW automaticky vyhodnocuje hrozby a zranitelnosti konkrétní sítě, takže může pomoci vašemu bezpečnostnímu týmu určit rizika, která mají nejvyšší prioritu.

Více informací