Promyšlené komponenty a funkce aplikací

Základní aplikace AC Portál 365 zajistí organizaci přehledný rozcestník portálu, sdílení dokumentů interně i externě s řízením přístupových práv a úpravou dokumentů přímo v prohlížeči, podpoří spolupráci uživatelů na interních i externích projektech, zajistí zjednodušení procesů a postupů při řešení žádostí a jejich schvalování, zabezpečí rezervaci sdílených zdrojů organizace (auta, zasedací místnosti, projektory a další). Součástí je také aplikace Kontakty, která v rámci organizace usnadní přehled o tom, kdo je kdo a nasdílí všechny potřebné kontaktní informace.

Úvodní obrazovka

 • Úvodní obrazovka slouží jako přehledný rozcestník dílčích aplikací portálu

Dokumenty

 • Aplikace zabezpečující efektivní sdílení a spolupráci uživatelů v dokumentovém úložišti
 • Aplikace umožňující vygenerovat dokumentové knihovny na samostatném webu
 • Přístup k dokumentům je řízen dle oprávnění (čtení, editace)
 • Možnosti sdílení dokumentů s externisty
 • Automatické verzování dokumentů; historie verzí
 • Aplikace obsahuje workflow pro ukončení dědění a nastavení jedinečného oprávnění nad dokumentovou knihovnou
 • Dokumenty je možné opatřovat metadaty
 • Úprava dokumentů přímo v prohlížeči

Projektové prostory

 • Aplikace podporuje spolupráci uživatelů na interních i externích projektech
 • Aplikace umožňuje uživatelům generovat webové prostory pro posílení interní spolupráce
 • Uživatelé mají možnost efektivně spolupracovat v rámci vygenerovaných prostorů (skupin)
 • Uživatel má možnosti výběru z více jak 50 definovaných šablon prostoru - týmový web, wikiweb, web komunity, webový deník, …

Interní žádanky

 • Aplikace zpřehledňuje interní žádanky a jejich schvalování. Vše je řízeno z jednoho místa s patřičnými oprávněními
 • Aplikace umožňuje uživateli vyplnit formulář interní žádosti a předat ho ke schválení. Jedná se například o nákup majetku nebo schválení cestovního příkazu
 • Workflow vygeneruje schvalovateli úkol = schválit žádost
 • O přiřazení úkolu se schvalovatel dozví prostřednictvím notifikace ve formě e-mailu

Rezervace zdrojů

 • Aplikace zefektivňuje procesy týkající se sdílených zdrojů, jejich rezervace a využítí
 • Aplikace umožňuje uživatelům rezervovat si dostupné sdílené zdroje, jako jsou sdílené automobily, zasedací místnosti nebo projektory

Kontakty

 • Aplikace usnadňuje orientaci v organizaci (Kdo je kdo)
 • Aplikace zobrazuje interní i externí kontakty společnosti

K základním aplikacím AC Portál 365 nabízíme i rozšířující specifické aplikace.