Jak se do budoucna změní pozice podnikových systémů

Informační systémy získávají čím dál více na důležitosti a jejich výstupy zasahují do správy a řízení podniku. Data průmyslových podniků, která můžeme nyní díky IS získat, je možné efektivně využít v plánování strategie a dalšího směřování businessu podniků, s pevnými základy v získaných datech, o která se můžeme v argumentaci opřít.

Pozice podnikových systémů se výrazně nezmění: nadále budou potřebnou, nedílnou součástí fungování podniků. Musí být a budou plně integrovány do řetězce informačních systémů podniku a poskytovat data a informace a také je přijímat a reagovat na ně. To všechno však s vyšší pružností než je tomu dnes. Systémy budou muset umět reagovat na změny požadavků v kratších časových intervalech, než jsou dnes dny, týdny, měsíce.

Řešení a služby AutoContu připravené pro Průmysl 4.0