Specializované divize

Divize CIT – Corporate IT infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velice široká. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících elektrický proud při výpadku. Pokračuje přes výstavbu datových center, komunikační infrastrukturu, nastavení klientského prostředí k zajištěním IT bezpečnosti a monitoringu. Končí školením uživatelů a právními rozbory, zda informační systémy zákazníka splňují všechny zákonné požadavky.

Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a na jejím zaměření. U největších zákazníků na trhu se AUTOCONT orientuje na systematické působení v klíčových infrastrukturních oblastech, kde pro ně chce být partnerem, inovátorem a integrátorem.

Divize ITSM – Outsourcing a cloud

AUTOCONT nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20000. Díky velkému týmu specialistů je AUTOCONT schopen garantovat provoz technologií na celém území ČR a SR, a to i v režimu 24/7.

Pro rychle rostoucí oblast cloudu AUTOCONT disponuje řešeními a službami založenými na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastních datových center v ČR nebo, v případě Microsoft služeb, i z datacenter v zahraničí. AUTOCONT zajišťuje poradenství pro využití cloudu, navrhuje a realizuje migrační scénáře a samozřejmě následně zajišťuje provoz v cloudu. Kromě toho nabízí k pronájmu infrastrukturu i širokou škálu aplikací v cloudu.

Divize PAS – Podnikové aplikace a služby

Portfolio AUTOCONTu pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a procesů (EPM), pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) i datové sklady nebo Business Intelligence.

Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AUTOCONTu je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Divize ESA – Enterprise Solutions and Applications

AUTOCONT vyvinul a nasadil celou řadu vlastních produktů, jako jsou: systém pro správu identit, systém pro testování znalostí, systém včasné intervence, systém pro správu datových schránek, spisovou službu a mnoho dalších. Vedle toho AUTOCONT podle požadavků svých zákazníků vyvíjí software pro oblast datových skladů, systémů řízení výroby, informačních portálů, formulářových systémů a rovněž mobilní aplikace. Samostatnou kapitolou jsou průmyslové aplikace v rámci standardů Industry 4.0.

Zákazník dostává řešení s vysokou přidanou hodnotou, kterou nemůže získat nákupem standardních produktů na trhu. AUTOCONT navíc dokáže realizovat i složité integrační projekty zajišťující správnou komunikaci jednotlivých aplikací, větší bezpečnost a lépe spravovatelné prostředí.

Divize ECM – Enterprise Content Management

Mezi řešení, které AUTOCONT poskytuje svým zákazníkům patří také content management. Jedná se o řešení založená na technologiích IBM FileNet, Kofax nebo Adobe. K zákazníkům patří zejména korporace a velké organizace státní nebo veřejné správy. Vedle nich ale těchto služeb a řešení využívá také řada dalších společností se specifickými požadavky na řešení v oblasti správy a oběhu dokumentů včetně jejich skenování, podpory práce s formuláři případně podpory interních nebo zákaznických procesů.