Informace pro management v reálném čase

Naše CRM řešení vám nabízí vše co potřebujete ke správnému směrování firmy

Střednímu i top managementu CRM řešení poskytuje kvalitní informace pro správné rozhodování. Přímo v CRM systému jsou připraveny analytické přehledy v podobě řídících panelů, které shrnují základní ukazatele důležité pro jednotlivé vedoucí pracovníky. Manažer tak má možnost v čase analyzovat prodeje dle jednotlivých produktových skupin, marketingových kampaní, regionů nebo dokonce jednotlivých prodejců. Může si nastavit libovolné cíle - velikosti nebo počty prodejů celkem či pro jednotlivé produkty, počty aktivit pro jednotlivé obchodníky, a tyto ukazatele přehledně sledovat prostřednictvím modulu sledování cílů.

Veškeré informace mají uživatelé dostupné přímo v prostředí Microsoft Outlook (s pomocí CRM klienta pro Outlook), ve webovém prohlížeči nebo klientu pro dotyková zařízení. K hlubší analýze dat se používají dynamické exporty/tabulky do Microsoft Excel. Zde jsou nástroje, které umožňují připravit kontingenční tabulky nebo analýzy, jež vizualizují informace v několika sledovaných dimenzích. Většina uživatelů s nástroji Microsoft Excel umí velmi dobře pracovat a tak jsou následně schopni si s daty sami "pohrát", aniž by dodavatel systému musel připravovat dodatečné výstupy.