Prefabrikované intranetové moduly

Společnost AutoCont disponuje sadou více jak 40 již vyvinutých modulů, z nichž lze poskládat firemní intranet na míru potřeb zákazníka. Přidanou hodnotou správy dokumentů na jednom místě, které je dostupné odkudkoli pomocí webového prohlížeče, je zejména možnost rozšíření prostého dokumentového úložiště na plnohodnotný intranetový portál společnosti.

Výčet nejčastěji řešených modulů a procesních aplikací

Helpdesk

Jedná se o hotový modul pro prostředí MS SharePoint pro příjem, evidenci, kategorizaci a správu požadavků. Řešitelé jsou k podaným požadavkům přiděleni dle zvolené kategorie požadavku.

Popis procesu aplikace Heldesk:
  • Zadání požadavku uživatelem na Helpdesk
  • Notifikace uživatele o založení požadavku
  • Řešitel je notifikován e-mailem o přidání nového požadavku k vyřešení
  • Řešitel vyřeší požadavek, řešení je formou poznámky vepsáno k požadavku
  • Uživatel je pomocí e-mailu notifikován o změně stavu požadavku na „vyřešeno“ a má možnost prohlédnout si navrhované řešení
  • Uživatel má možnost ohodnotit stupeň splnění požadavku (dát řešiteli zpětnou vazbu), v případě potřeby je možné vrátit požadavek k řešení (cykličnost procesu)

Řešení Helpdesk dále umožňuje reporting formou exportu záznamů do Excelu, kde je možné vidět, kdo a kdy požadavky zadával/schvaloval. Helpdesk požadavky je možné filtrovat dle pohledů: aktivní požadavky, ukončené, dle kategorie apod.

Žádosti

Jedná se o aplikace řešící různé typy žádostí, např. žádost o nákup majetku, žádost o dovolenou atd. V rámci aplikace lze řešit i interní objednávky (jejich zadávání, evidenci a schvalování pomocí workflow). Načítání schvalovatelů dle organizační struktury u žádostí lze řešit z AD, SQL nebo číselníku v prostředí SharePoint.

Kontakty

Aplikace slouží pro evidenci externích i interních kontaktů. Interní kontakty jsou synchronizovány s Active Directory. Kategorie externích kontaktů může sloužit zejména pro evidenci návštěv. Základ modulu nevyžaduje pro svůj provoz doplněk Nintex Workflow. V případě zájmu lze modul rozšířit o automatizované přidělování/odebírání editačních práv k jednotlivým zadaným kontaktům (v případě rozšíření je nutné využít doplněk Nintex Workflow).

Rezervace

Jedná se o prefabrikovaný modul sloužící k rezervaci zdrojů (např. školící místnost, sdílené automobily apod.). Schvalovatel má možnost schválit/zamítnout rezervaci zdroje či uživateli přidělit jiný vhodnější zdroj nežli prvotně zarezervovaný. Administrace, zadávání, evidence i schvalování rezervací probíhá z jednoho prostředí, a to ze SharePointu. Řešení umožňuje i jednosměrnou synchronizaci kalendáře směrem ze SharePointu do Outlooku.