Skupina AutoCont oznamuje významné změny ve vrcholovém managementu

Ostrava (9. února 2012) – V souvislosti se svými rozvojovými plány, dle kterých se má do konce roku 2013 výrazně posílit celková pozice AutoCont Holdingu a.s. na českém a slovenském trhu, dochází od 1. 2. 2012 ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Novým ředitelem společnosti AutoCont CZ a.s. se stává Jaroslav Biolek, současný ředitel divize IT infrastruktura a člen představenstva společnosti. Dosavadní ředitel AutoCont CZ Martin Grigar se bude nadále z pozice předsedy představenstva věnovat především záležitostem fungování a rozvoje holdingu AutoCont.

AutoCont CZ je největší a zároveň nejvýznamnější částí skupiny AutoCont, do které dále patří slovenská ICT společnost versity, největší dodavatel CAD produktů společnost CAD Studio a některé další.

"AutoCont CZ jsem řídil od roku 1998 a domnívám se, že nastal ten správný okamžik předat tuto klíčovou pozici svému nástupci. Jsem velice rád, že se představenstvo společnosti jednoznačně shodlo na osobě Jaroslava Biolka, který bude jak zárukou jisté kontinuity, tak především představitelem změn, které dnešní trh IT nepochybně vyžaduje," řekl Martin Grigar, předseda představenstva AutoCont Holdingu a dodává: "Akvizice firem, které jsme realizovali v uplynulých dvou letech, se ukázaly jako velmi přínosné. Nyní je potřeba zajistit optimální integraci těchto firem do skupiny AutoCont a zároveň vyhledávat na trhu další příležitosti tohoto typu. V tom vidím svou úlohu na následující období, a proto jsem mimo jiné inicioval tuto změnu."

"V AutoContu pracuji již od roku 1996 a jsem velmi rád, že moje pouť touto firmou od pozice SW specialisty dospěla až na její vrchol. Je to pro mne opravdu velká výzva, na kterou se velmi těším a zároveň velký závazek pokračovat v dosavadních úspěších. Přál bych si nejen pokračovat, ale přidat k nim něco navíc. Rád bych se svými kolegy budoval firmu, která reflektuje aktuální ICT potřeby zákazníků, která dokáže být jejich dlouhodobým partnerem a která dokáže velmi rychle reagovat na měnící se okolní prostředí a aktuální trendy v oboru," uvedl Jaroslav Biolek, nový ředitel společnosti AutoCont CZ a.s.

Před příchodem do AutoContu získával Jaroslav Biolek zkušenosti na VUT v Brně a Ministerstvu školství, kde působil jako konzultant pro oblast ICT. Po nástupu do AutoContu v roce 1996 se mu během krátké doby podařilo vybudovat divizi Systémová a aplikační infrastruktura, kterou několik let úspěšně řídil. Po reorganizaci v roce 2009 vedl největší část společnosti, divizi IT infrastruktura. Jako dlouholetý člen nejužšího vedení se zároveň podílel na tvorbě strategie AutoCont CZ a spolurozhodoval o jeho fungování.