AutoCont připravuje studenty pro praxi

(Brno, listopad 2015) - Studenti Podnikatelské fakulty, VUT v Brně, mají od letošního roku jedinečnou možnost praktické výuky podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Díky AutoContu je fakulta vybavena nejnovější verzí daného systému, podporou odborníků společnosti a pro praxi se tak může lépe připravovat 100 studentů.

Více teorie než praktických zkušeností a znalostí, to je stále realita ve výuce na vysokých školách u nás. Setkávají se s tím také často i odborníci na oblast podnikových aplikací a systémů společnosti AutoCont při výběru vhodných uchazečů do programu NastUP určeného studentům vysokých škol. AutoCont se rozhodl situaci v rámci svých možností zlepšit a spojil se s Podnikatelskou fakultou VUT v Brně, které poskytl licence i podporu pro podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV.

„Jsme velmi rádi, že se podařilo umožnit našim studentům praktickou výuku Microsoft Dynamics NAV a zajistit veškerou podporu na Fakultě podnikatelské, VUT v Brně. Oceňujeme nejen aktivní přístup ze strany AutoContu, ale rovněž vynikající spolupráci při instalaci a školení,“ hodnotí dosavadní kroky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA.

Microsoft Dynamics NAV je komplexní podnikový informační systém pro oblast ERP zaměřený na potřeby středně velkých a menších společností. Umožňuje získat lepší přehled o podnikání firmy, kontrolu nad financemi, zjednodušení dodavatelsko-odběratelských procesů, řízení výroby a zefektivnění provozu. Udržuje informace o zákaznících i servisu a nabízí nástroje pro manažerské vyhodnocování a reporting.

Tento systém na Podnikatelské fakultě VUT v Brně nyní používá 100 studentů jako aktivní uživatelé, a to v předmětu Podnikové informační systémy, který se vyučuje v bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Manažerská informatika. Systém je provozován v cloudu a spouštěn z prostředí Windows klienta, který umožňuje rychlou práci a přepínání v různých agendách systému a jeví se tak pro operativní účely výuky jako nejvhodnější.