Logo eKatalog Logo AutoCont

Správa koncových bodů IT infrastruktury s produkty IBM BigFix Patch

Využijte levnou a štíhlou technologii IBM se snadným nasazením pro centrální správu koncových zařízení. Udržujte automaticky stav koncových bodů při zachování svobody rozhodování a mějte stálý přehled o prostředí. V mnoha organizacích se často jedná o finančně i personálně podceněnou oblast, přitom jde o problematiku značně komplikovanou - nejen množstvím koncových zařízení, aplikací, uživatelů, ale i rozsahem požadovaných funkcí.

Co vše vám IBM BigFix může přinést?

 • Vyřešte centrální správu vašich koncových zařízení a serverů pomocí technologie, která je setrvale v Leader oblasti magických Gardner kvadrantů
 • Používejte i vy za výhodných podmínek stejný produkt jako i ty největší společnosti v České Republice
 • Redukujte ve své firmě bezpečnostní rizika, kterých v současnosti přibývá. Udržujte své koncové body aktualizované a trvale tím zvyšte svoji bezpečnost.
 • Vyberte si produkt, kde každý den naleznete aktualizovaný obsah z globální databáze výrobce
 • Zaměřte se na centrální správu konfigurací, bezpečnosti a životního cyklu koncových bodů jako celku a nejen na jednotlivá zařízení
 • Chcete znát energetické úspory, které jsou vaše koncové stanice schopny, nebo automatizovat opakované úkony při konfiguraci, či zakázat spuštění nepovoleného software?
 • Získejte nástroj pro sledování shody s regulatorními požadavky a směrnicemi

IBM se v dané oblasti angažuje od samého zrodu myšlenky centrální správy a v dnešní době staví svá řešení na produktu IBM BigFix. Ten ve své modulární struktuře sleduje část provozní a bezpečnostní.

Naši zákazníci si IBM BigFix vybírají proto, že se snadno nasazuje a má minimálními požadavky na HW, má přímou integraci na Active Directory, ale funguje i bez něho (tedy pracuje i v Linux prostředích). IBM BigFix pravidelně aktualizuje svůj obsah z IBM Content Centra, AUTOCONT pro něj vyvíjí další rozšíření a zajišťuje veškerou technickou podporu. A v neposlední řadě je zajímavá i cenová politika, základní licence „BigFix Patch“ s roční podporou stojí 150 Kč na PC, následná roční licenční podpora je za 30 Kč na PC.

Jaké funkcionality zahrnují moduly BigFix?

 • Asset discovery
 • Patch Management pro OS a aplikace
 • Distribuci obecného software
 • Vzdálenou kontrolu a převzetí obrazovky, klávesnice a myši
 • Instalaci na holé PC
 • Správu Power Managementu
 • Automatizaci konfiguračních kroků
 • HW Inventory
 • Reporting o frekvenci využití SW
 • Pokročilou identifikaci Software (SW Inventory)
 • Bezpečnostní analýzu koncového bodu a sledování trendů
 • Aplikaci nápravných bezpečnostních nastavení

Zavedení IBM BigFix je zahájeno detekcí stanic v síti a instalací klientů, což se provádí vzdáleně pomocí obsaženého specializovaného nástroje. Následně je možné aplikovat řadu analýz a akcí, které pokryjí kompletní požadavky na detekci a konfigurační změny koncových bodů. Trvale pak probíhá audit (reportování nebo vynucování shody) kdy v produktu naleznete vždy aktuální data. Častou úlohou je zejména průběžné nasazování bezpečnostních aktualizací (tzv. záplat) operačních systémů a aplikací. Aktualizace zahrnuje i nové verze častých aplikací jako je Adobe Reader, Adobe Flash Player, Java JRE nebo Mozilla Firefox. Veškeré definice aktualizací, balíčků i dalších objektů jsou k dispozici v textové čitelné podobě s možností vlastních úprav, což představuje další výhodu řešení IBM BigFix.

Pro vzdálenou podporu uživatelů je využívána funkcionalita Remote Control. Prvotní i opakovaná centrální bare metal instalace OS (opět nejen MS Windows) umožňuje připravit univerzální image, který je díky modulárnímu oddělení OS, ovladačům a doprovodnému SW podstatně pružnější v úpravách než sektorový image. Asset Management a měření reálného používání (spouštění) SW vám dává podklady pro rozhodování o licencích. Opakované sekvence konfiguračních úkonů je možné sdružit do jedné automatizační rutiny. Bezpečnostní modul zahrnuje kontrolu pasivní bezpečnosti, kdy je konfigurace OS a SW stanice konfrontována se sadou až tisíců pravidel testujících slabiny adresně evidované referenčními systémy, například Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

Více informací

Backup Operation Center nabízí služby, jejichž efektivita vás překvapí

Backup Operation Center (BOC) je efektivní služba s unifikovanou platformou pro zálohování podnikových aplikací, serverů, stanic a mobilních zařízení s podporou AUTOCONT dohledového centra. Zálohování je nedílnou součástí každého dnešního IT. I když je to oblast technologicky dobře pokrytá, tak v oblasti zkvalitňování úrovně servisní péče a procesu dohledu bývá ve firmách a organizacích prostor ke zlepšování. Navíc jde o četnou a průběžnou činnost spotřebovávající v celkovém součtu hodně lidských zdrojů. Ke vzniku Backup Operation Center, tedy specializovaného operačního centra, nás motivoval narůstající počet zákazníků využívající naše servisní služby v oblasti zálohování.

Naši stávající zákazníci oceňují službu, která:
 • Graficky jednoduše zobrazí v jakém stavu je zálohování
 • Každé ráno zašle report se všemi podstatnými informacemi o zálohování
 • Ukáže trendy ve změně objemu zálohovaných dat celkově i po jednotlivých systémech a aplikacích
 • Ukáže objem a propustnost přenášených dat v rámci procesů zálohování
 • Sleduje zaplnění úložišť, včetně podrobné analýzy provozu páskových knihoven
 • Vypočte úspěšnost zálohovacího procesu a porovná to s průměrem ostatních zákazníků
 • Integrujte správu logů a tím podporuje legislativní požadavky kybernetického zákona
V současné době jsou služby BOC k dispozici pro zákazníky využívající produkty IBM Spectrum Protect a ve vývoji je rozhraní pro produkty VEEAM.
Více informací