Správa a řízení dokumentů (DMS)

Naše řešení pro správu a řízení dokumentů ve středně velkých a menších firmách stavíme na platformě Microsoft SharePoint, mezi jejíž hlavní přednosti patří snadná uživatelská administrace obdobná práci s aplikacemi Microsoft Office.

Výčet výhod správy dokumentů od společnosti AutoCont

  • Snadná dostupnost informací odkudkoli pomocí webového prohlížeče (šablony firemních dokumentů, firemní obrázky do prezentací, manuály, směrnice apod.)
  • Centralizace firemních informací a dokumentů (jsou přehledně na jednom místě a lze je fulltextově vyhledávat)
  • Nativní provázanost s produkty MS Office (Outlookové notifikace - např. při nahrání nového dokumentu do knihovny, práce s MS Word, Excel, PowerPoint přímo v prohlížeči)
  • Podpora verzování dokumentů, řízení přístupů na základě přidělených uživatelských oprávnění, evidence metadat
  • Možnost spolupráce více lidí s jedním dokumentem zároveň
  • Možnost elektronizace a automatizace procesů s dokumenty (např. pomocí workflow automatizovaně řízený proces schvalování faktur, objednávek apod.)
  • Při využití doplňku Nintex Workflow je možné jednoduše vytvářet vlastní pracovní postupy v intuitivním grafickém designeru včetně sledování historie pracovních postupů (kdo a kdy co schválil/neschválil, kde se pracovní postup zastavil apod.)
  • Při využití doplňku Nintex Forms je možné jednoduše vytvářet vlastní elektronické formuláře, které lze přehledně zobrazit na mobilním zařízení. Výhodou je zejména možnost zcela se zbavit papírových formulářů a pracovat výhradně s daty rovnou v elektronické formě.
  • Míra automatizace zpracování dokumentů je snadno škálovatelná a nasaditelná v podobě ucelených modulů
  • Snadná správa a řízení uživatelských oprávnění - řešení umožňuje přidělovat uživatelská oprávnění na základě přiřazených rolí. Role jsou načítány automaticky z Active directory. Standardně jsou jednotlivá práva děděna z hlavního webu na podweb, aplikace a položky webu.