Přínos existence AC Dynamics Network pro zákazníky

Pro koncové zákazníky je členství jeho dodavatele v AC Dynamics Network zárukou stability. Dodavatel má při implementaci i podpoře provozu dostupné zázemí a know-how nejen AutoContu, ale i dalších členů AC Dynamics Network. Zároveň se však partner členstvím v AC Dynamics Network zavazuje dodržovat etický kodex, který přispívá ke zlepšení kultury na trhu podnikových aplikací, které jsou dnes nezbytným nástrojem pro chod a rozvoj firem.

„Věřím, že vznik AC Dynamics Network přispěje ke zvýšení úrovně a stability ERP trhu v ČR a SR a bude v konečném důsledku přínosem zejména pro koncové zákazníky a uživatele, kteří ocení vyšší kvalitu služeb a funkčnost podnikových systémů,“ řekl Petr Janoušek, vedoucí programu AC Dynamics Network společnosti AutoCont CZ a.s.