Industry 4.0 - Data v souvislostech

19. dubna 2016 / 9.00 - 14.00 / 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, Zlín

Průmysl 4.0 již není pouhou vizí, ale faktickou skutečností, již nelze přehlížet. Výroba i ekonomika podniku produkují velké množství informací, které lze i při stávajícím nastavení vhodně využívat. Na místě je tedy otázka - „Jak tato data využít pro další posun k flexibilnější a efektivnější produkci a i k vyšší konkurenceschopnosti?“

Seminář navazuje na loňský příznačně nazvaný seminář „Vize blízké skutečnosti“. Letošní seminář se zaměří na praktické aplikace konkrétních řešení, která lze zavádět do stávajících provozů a navázat je na existující datové struktury. Jedná se o produkty a řešení připravené pro Průmysl 4.0, které podporují otevřenost komunikačních a informačních standardů. Chcete-li se dozvědět, jaké jsou praktické možnosti v reálných řešeních, je tento seminář určen právě vám.

Program

08.00 Registrace a občerstvení
09.00 Data v souvislostech - datová inteligence v podniku
09.35 AC IoT & Human Identity - proaktivní údržba a bezpečnost výroby
10.15 Přestávka
10.35 Jak pomůže řízení vztahů se zákazníkem zvýšit efektivitu výroby?
11.20 AC datová inteligence - praktická ukázka řešení
12.00 Inteligentní systémy s roboty (ISR) - nový studijní obor na UTB
12.15 Oběd, diskuze, ukončení semináře
13.15 Komentovaná prohlídka muzea - expozice PRINCIP BAŤA

Pozvánka ve formátu pdf

Za společnost AutoCont CZ a.s. Vás srdečně zve

Tomáš Jančík
ředitel krajského obchodního zastoupení

Pro více informací se prosím obracejte na Lucii Maňákovou
telefon: +420 910 973 133, email: lucie.manakova@autocont.cz