Vytvoření IT strategie a návrh programu transformace IT

Na základě strategie společnosti společně s IT a vedením zákazníka vytvoříme IT strategii a program, jak IT služby transformovat a řídit tak, aby podporovaly byznys cíle organizace a uživatele a těžily z technologických trendů.

V oblasti infrastruktury to je například snižování nákladů, přechody z vlastní serverovny do cloudu, snižování cen pevného a mobilního internetu, prodlužování životnosti koncových zařízení. V oblasti aplikací pak například přechod na licenční modely založené na průběžném placení na základě využívaných služeb nebo sladění vlastních procesů se standardnímu funkcionalitami aplikací. V oblasti bezpečnosti pak nastavení organizačních opatření, vzdělávání a zavedení technologií pro snižování interních i externích rizik zneužití IT.

IT strategie je vytvářena společným smíšeným týmem složeným z vedení klíčových uživatelů IS, interního IT zákazníka a konzultantů AutoContu.