Zmapování současného stavu IT a jeho nákladů, struktura potřebných IT služeb

Vypracujeme vám komplexní analýzu toho, kolik dnes vaše IT stojí, jak je vnímáno zástupci uživatelů, jaký hardware a software provozujete, jak je IT organizováno a jak je řízen rozvoj a provoz IT. Provedeme zjištění současných provozních (fixních i variabilních) nákladů na IT a investičních nákladů za posledních 4 až 5 let.

Na základě této analýzy vytvoříme katalog IT služeb – řízení a rozvoj IT a bezpečnosti, podpora uživatelů IT (správa jejich požadavků, řešení problémů, školení a doškolování, správa účtů), provoz koncových zařízení (počítačů, notebooků, tabletů, smartphonů, tiskáren), provoz sítí (data, hlas), provoz serverů a datových úložišť a provoz a rozvoj aplikací.

Z nasbíraných podkladů vytvoříme stručné zhodnocení věcného stavu IT, které bude obsahovat současné silné stránky a dobrou praxi a dále oblasti ke zlepšení a rizika současného stavu provozování IT. Získáte přehled, kolik za každou IT službu platíte a nakolik je to cena obvyklá a jak jsou IT služby vnímány manažery.