Aplikace Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 přináší specializované aplikace, které jsou zaměřeny na specifické oblasti a procesy v organizaci. Aplikace jsou navzájem integrovány a jejich kombinací získáte schopnost optimálně rozvíjet své podnikání.

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Prodávejte více a rychleji. Předvídejte potřeby svých zákazníků, lépe je poznejte a věnujte jim větší pozornost.

 Zvyšte ziskovost vašeho podnikání
Použijte integrovanou digitální inteligenci a připravené automatizované obchodní procesy ke zvýšení vašeho obratu a mějte akviziční náklady pod kontrolou.

 Díky správnému zacílení prodávejte více
Maximalizujte výkon vašeho prodejního týmu díky zacílení na obchodní priority a díky sledování plnění jednotlivých úkolů.

 Uzavírejte obchody rychleji
Díky řízení efektivního prodejního cyklu, podpoře teamové spolupráce a zlepšení využívání informací z podnikového systému uzavírejte obchody rychleji.

Microsoft Dynamics 365 for Operations

Využívejte komplexní robustní ERP nástroje zabezpečující globální škálovatelnost a digitální inteligenci, která vám pomůže růst.

 Výroba
Využijte řešení pro řízení výroby, které díky propojení s oblastmi distribuce, zákaznického servisu, obchodu i marketingu dokáže urychlit vývoj produktů, pružně nabízet alternativy dodání a samozřejmě podporovat a rozvíjet procesy ve výrobě.

 Maloobchod
Dejte vašim prodejcům k dispozici všechny informace o produktu i o zákazníkovi tak, aby mohli poskytnout okamžité a personalizované služby. Využijte komunikaci přes sociální sítě, prodávejte přes internet, řiďte své kamenné prodejny.

 Finance, Logistika, HR,...
a další specializované moduly vám poskytnou podporu a podpoří v řízení vaší organizace. Využívejte přehledné reporty, datové analýzy a prediktivní doporučení pro operativní i strategická rozhodnutí.

Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Řiďte lépe své projekty. Zvyšte jejich ziskovost a zároveň spokojenost zákazníků.

 Budujte dlouhodobé partnerství
Získejte dlouhodobou důvěru zákazníků a realizujte pro ně opakované ziskové projekty díky vaší spolehlivosti v kvalitě, termínech a slíbené ceně. Přeplňujte zákaznická očekávání díky plánovacím nástrojům.

 Mějte produktivní zaměstnance
Pomozte svým týmům pracovat efektivněji tím, že jim poskytnete automatizační technologie a nástroje pro produktivní spolupráci.

 Podpořte růst inovacemi
Podpořte svůj business inovativním řešením, se kterým budete vždy připraveni na změny a další růst vaší firmy.

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service

Nabídněte prvotřídní zákaznický servis, který zvýší loajalitu a zajistí dlouhodobé příjmy.

 Podpořte zákaznickou loajalitu
Poskytujte svým zákazníkům kdykoliv dostupné, úplné, přehledné a správné informace.

 Zjednodušte práci svým zástupcům
Umožněte svým zástupcům jednoduchý přístup ke komplexním informacím o zákaznících a vašich produktech, aby mohli poskytovat profesionální služby a informace.

 Rychle reagujte na potřeby trhu
Mějte možnost rychle reagovat na potřeby vašich zákazníků a na změny trhu díky přizpůsobivému systému a integrované digitální inteligenci.

Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Poskytujte kvalitní servis díky integrované komunikaci se zákazníkem a maximální informovanosti a vybavenosti pracovníků v terénu.

 Získejte pokročilý plánovací nástroj
Optimalizujte práci techniků – dosáhněte více schůzek, zrealizujte více pracovních příkazů a snižte počet najetých kilometrů.

 Vybavte své techniky v terénu
Poskytněte svých technikům nástroje pro práci v terénu – využijte specializované aplikace pro iOS, Android nebo Windows.

 Zvyšte zisk díky prediktivnímu servisu
Přejděte od tradičního modelu reaktivních oprav na více ziskový model prediktivních servisů díky integrovanému sběru dat ze zařízení a pokročilých analýz.

Microsoft Dynamics 365 for Financials

Využívejte nástroje pro ekonomické řízení vaší organizace. Účetnictví, fakturace, výkazy a další dokumenty snadno, rychle a na jednom místě.

 Zefektivněte práci svých zaměstnanců
Poskytněte svým zaměstnancům pokročilý informační systém spojující firemní procesy a běžné kancelářské aplikace.

 Dělejte lepší rozhodnutí
Získejte ucelený obraz o vaší firmě z jednotlivých agend – z účetnictví, prodeje, nákupu, skladu či servisu.

 Začněte rychle bez omezení růstu
Začněte používat pokročilý informační systém rychle a bez vstupních investic a zvyšujte své nároky na něj podle potřeb vašeho růstu.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing

Nechte pro svůj prospěch pracovat komplexní marketingové služby Adobe Marketing Cloud.

 Znejte svého zákazníka
Udržujte jednotný pohled na zákazníka v jednotlivých segmentech. Využívejte sjednocenou a správnou zákaznickou profilaci jako základ pro integrovanou, vícekanálovou marketingovou komunikaci.

 Oslovujte personifikovaně
Používejte hromadné kampaně, které jsou ale personalizované pro každého osloveného člověka a které mu vytvářejí kontextuální obsah.

 Měřte úspěšnost kampaní
Měřte návratnost investic do marketingových kampaní. Analyzujte v reálném čase úspěšnost jednotlivých komunikačních kanálů.