AutoCont CZ výrazně vstupuje do oblasti podnikové architektury

(Praha, červenec 2013) V AutoCont CZ vzniká nový tým zabývající se podnikovou architekturou a konzultacemi, tři ze specialistů úspěšně absolvovali certifikační zkoušku a získali titul ArchiMate 2.0 Certified. Společnost tak nabídne svým zákazníkům velmi výraznou přidanou hodnotu svých služeb.

AutoCont CZ si uvědomuje nutnost spojení informačních technologií s byznysem svých zákazníků, proto již před 3 lety vstoupil do oblasti podnikové architektury (Enterprise Architecture) získáním kompetencí v oblasti světově uznávané metodiky TOGAF®.

V minulém týdnu posílil AutoCont CZ kompetence v oblasti modelovacího jazyka pro podnikové architekty – ArchiMate® 2.0. Členové nově vzniklého týmu ARKO (Architektura a konzultace) úspěšně absolvovali certifikační zkoušku a tři naši podnikoví architekti získali titul ArchiMate 2.0 Certified. Modelovací jazyk slouží k popisu, analýze a vizualizaci vztahů mezi různými částmi architektury jednoznačným způsobem. Od roku 2009 je ArchiMate® technickým standardem schváleným mezinárodním konsorciem The Open Group.

Hynek Cihlář, manažer týmu ARKO k tomu dodává: „Pomocí jazyka ArchiMate® lze vizualizovat výstupy návrhů architektury a naši zákazníci vidí na vlastní oči přímé propojení jejich podnikání ve formě byznys služeb, včetně aplikací, které tyto služby podporují a infrastruktury zajišťující výpočetní výkon. Zároveň mohou rozhodovat o budoucích projektech v IT podle vlivu na byznys služby. Získávají tak nový rozměr pro svoje rozhodování, jak investovat s nejvyšším přínosem pro podnikání. Získáním certifikací jsme prokázali reálnou zkušenost s návrhem a dodávkou řešení, vyladěných na byznys našich zákazníků.“

AutoCont CZ vidí kombinaci světově uznávané metodiky pro podnikovou architekturu TOGAF® a použití modelovacího jazyka ArchiMate® jako novou přidanou hodnotu pro své zákazníky.