Jak může AutoCont CZ pomoci s implementací EU eIDAS?

Veřejná správa má od uvedeného data dvouleté přechodné období, ve kterém musí splnit požadavky zákona, které mohou mít podobu jednak zavedení dokumentace a směrnic a jednak úpravu nebo implementaci některých technologií. Jsme připraveni se zákazníky a našimi partnery problematiku konzultovat a pomoci jim opatření zavést.

  • Návrh architektury pro implementaci řešení Úplného elektronického podání
  • Implementace potřebných technologií pro práci s kvalifikovanými elektronickými podpisy a pečetěmi
  • Implementace procesů pro správu el. dokumentů a důvěryhodného úložiště
  • Implementace nástroje WorkFlow pro výkon elektronizovaných agend
  • Implementace PKI
  • Implementace a zpracování potřebných dokumentů (politik a směrnic).

Je dobré vědět, že naši zástupci se účastní odborných komisí (např. Pracovní skupiny ICT unie), kde je problematika řešena.

Občanům můžeme nabídnout služby spolehlivého, zabezpečeného a důvěryhodného úložiště, které bude umístěno mimo jejich obydlí a které bude sloužit pro ukládání důležitých elektronických osobních dokumentů.