Komunikace úřadu s občany města Jičín bude efektivnější a na vyšší úrovni díky eGovernment

Praha (12. září 2011) – Efektivní pořizování vstupních dat, zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v jeho důsledku zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnost úřadu. To vše se povedlo díky realizaci projektu eGovernment pro Městský úřad Jičín.

„Realizace eGovernment v Královehradeckém kraji a správním území ORP MěÚ Jičín je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech úrovních – od malých obcí, obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností až po kraj, včetně jejich zřizovaných organizací. Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů, ale i v komunikaci s okolím,“ uvádí k projektu ing. Martin Puš, starosta města Jičín.

Předmětem zakázky, kterou pro město Jičín realizovala společnost AutoCont CZ a.s., bylo vytvoření technologického centra, ve kterém se zpracovávají klíčová data regionu Jičínska prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Dále pak vnitřní integrace úřadu, což znamená především vyřešení problematiky kultivace vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně.

Cílem projektu bylo umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu byla úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

„Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci. Jeho součástí bude analýza procesů v návaznosti na zavedení Technologického centra,“ říká Vlastimil Kužel ze společnosti AutoCont, která celou zakázku realizovala.

„Aby deklarované služby mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, bylo potřeba využít nejen možnosti, které umožňují prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce či kompetence, spojené i se vzděláváním úředníků či politické reprezentace. Záměr takto budovat eGovernment v rámci správního území MěÚ Jičín je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015,“ dodává Puš.