AutoCont Holding a.s. rozšířil akcionářskou strukturu o klíčové členy svého managementu

(Praha, listopad 2013) Největší český IT holding oznámil významné změny ve své akcionářská struktuře. V rámci procesu MBO (Management Buy Out) byla vlastnická struktura zkoncentrována do rukou lidí, kteří přímo ovlivňují a řídí chod společnosti. Posílila se tím vlastnická pozice současného managementu a zároveň se tak otevřela možnost nabídnout majetkovou účast dalším klíčovým osobám pracujícím ve společnostech skupiny AutoCont.

AutoCont byl od svého vzniku v roce 1990 koncipován jako skupina firem vlastněná managementem. Jejími majiteli byli vždy lidé, kteří se aktivně podíleli na fungování jednotlivých firem skupiny. S postupem času však část vlastníků ve společnosti přestala pracovat a naopak se mezi vrcholovým managementem objevili lidé, kteří nepatřili do skupiny zakládajících akcionářů. Vykoupení akcií od části akcionářů, kteří již ve skupině nepracují, a následný prodej vybraným členům managementu byl dokončen právě nyní.

V rámci projektu MBO přibylo ve společnosti 19 nových akcionářů tzv. „partnerů“. Všichni noví akcionáři pracují ve společnosti již dlouhou dobu a reálně prokázali svoje schopnosti přispívat podstatnou měrou k jejímu úspěchu a rozvoji. AutoCont Holding a.s. tak aktuálně vlastní 32 akcionářů.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tento záměr dotáhnout do úspěšného konce a že jsme obnovili myšlenku, která byla jedním ze základních kamenů velkého úspěchu AutoContu v posledních 20 letech. Celý systém partnerství je navíc otevřený a umožní i do budoucna rozšiřovat akcionářskou strukturu žádoucím směrem“ řekl Martin Grigar, předseda představenstva AutoContu Holding.

„Naši zákazníci se na AutoCont mohou spolehnout ještě více než doposud, když vědí, že manažer, se kterým jednají je zároveň spolumajitelem firmy a může tak maximálně ovlivnit její fungování“ doplnil Jaroslav Biolek, ředitel společnosti AutoCont CZ.

„Zároveň jsme se rozhodli na našem webu jmenovitě zveřejnit akcionářskou strukturu, abychom jako firma ucházející se o veřejné zakázky byli maximálně transparentní“ uvedl Vlastimil Palata, odpovědný za business development skupiny AutoCont.