Personalistika a mzdy (PAM)

Kvalitu firmy z velké části určují zaměstnanci, proto je nutné s nimi pracovat jako s cenným kapitálem. Motivovat k vyšším výkonům, zvyšovat jejich kvalifikaci, zajišťovat bezpečnost při práci, hodnotit výkony, reagovat na požadavky. Současně je nutné sledovat a naplňovat legislativní požadavky, které se průběžně mění.

Personální a mzdový informační systém Magma HCM (Human Capital Management) pomáhá efektivně řídit lidský kapitál společností a organizací. Zjednodušením a automatizací administrativních činností šetří práci personálních a mzdových útvarů. Nabízí přehledné reporty analytických informací. Svou funkcionalitou, vlastnostmi a schopnostmi se Magma HCM dokáže přizpůsobit potřebám podniků různých velikostí a zaměření i institucím či úřadům.

Magma HCM - systém pro řízení lidského kapitálu

Magma HCM je personální a mzdový informační systém fungující v souladu s českou i slovenskou legislativou. Díky své funkcionalitě, vlastnostem a schopnostem se dokáže přizpůsobit potřebám podniků různých velikostí a zaměření a současně institucím či úřadům.

V systému je možné samostatně zpracovávat agendu pro více účetních subjektů, což optimalizuje cenu pro skupinu firem. Systém má kromě české verze i slovenskou a anglickou jazykovou mutaci.

Více informací naleznete na www.magmahcm.cz.

Magma Web portál pro zaměstnance

Jde o snadnou cestu jak manažerům umožnit řídit a zaměstnancům zjednodušit personální procesy.

Webový portál personalistiky Magma HCM Web vám pomůže sdílet vše, co je ve společnosti nové, kdo ve firmě pracuje a které pracovní pozice jsou volné. Zaměstnancům můžete prostřednictvím webového portálu oznámit, jaké vzdělávací aktivity jsou dostupné, na které benefity má zaměstnanec nárok, vystavit platné certifikáty. Zaměstnanci mohou díky webovému portálu žádat o dovolenou, ohlašovat nemoc, či zadávat cestovní náhrady. Díky řešení Magma HCM Web je i hodnocení zaměstnanců snadnější, než kdy dříve.

Více informací naleznete v produktovém listu Magma HCM Web.