Přehled hlavních přínosů

Znáte své zaměstnance? Opravdu se nebojíte zašifrování dat?

Bezpečnost je omezena nejslabším článkem a tím je vždy člověk. Jedno kliknutí jediného uživatele může znamenat definitivní ztrátu dat a informací, projektů, obchodu, času, peněz… Můžete své uživatele připravovat a školit jak se mají chovat a jak čelit podvodným emailům, nicméně nejde to „jedním uchem dovnitř a druhým ven“? Přesvědčte se, jestli bezpečnostní školení a upozornění jsou skutečně účinná a jestli jsou provedená bezpečnostní opatření dostatečně efektivní. Můžete vynakládat spoustu prostředků (čas, peníze,…), ale pokud nebudou mít efekt, jsou to vlastně ztracené peníze a při úspěšném útoku bude ztráta ještě větší. Budujte tedy bezpečnostní povědomí svých uživatelů a přijímejte opatření tak, aby byla účinná.

Phising test
  • Chrání investice do bezpečnostních opatření jako je např. školení uživatelů
  • Chrání prostředky organizace tím, že napomáhá zvyšovat bezpečnostní povědomí uživatelů
  • Je cenově dostupný pro jakoukoliv organizaci
  • Je „bezbolestný“, není riziko žádné skutečné škody
  • Doplňuje paletu bezpečnostních testů