Data a efektivní nástroje pro marketing

Zvyšte obrat a spokojenost zákazníků využitím našeho CRM řešení

Oblast marketingu v Broker management systému umožňuje připravovat a realizovat marketingové kampaně pro zvýšení obratu nebo spokojenosti klientů a průběžně sledovat jejich úspěšnost. Funkčnosti řízení kampaní mohou být využity oddělením marketingu k centrálním akcím, ale také jednotlivými regiony nebo samotnými prodejci k realizaci cílených mikrokampaní. Základem jsou detailní informace o jednotlivých klientech, včetně jejich nákupních zvyklostí a podrobné informace o aktivních i ukončených smlouvách. S pomocí těchto informací lze klienty velmi efektivně cíleně segmentovat a zajistit tak, že zákazníci dostanou relevantní nabídky a zároveň nebudou komunikací přehlceni.

Součástí oblasti marketing je i add-on modul emailové kampaně, který slouží k rozesílání profesionálních hromadných e-mailových kampaní a newsletterů z prostředí systému. Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro segmentaci kontaktů a zároveň využívá výhody napojení na službu emailkampane.cz, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.