Ukončení odběru zpráv

Ukončení odběru e-mailových zpráv

V souladu se zákonem č. 480/2004 sb. o některých službách informačních společností vám od této chvíle již nebudou zasílána žádná nevyžádaná obchodní sdělení od společnosti AutoCont CZ a.s.