Třinecké železárny ukládají dokumenty bezpečně

(Ostrava, květen 2015) – Povedlo se zrychlit a zefektivnit přístup k důležitým dokumentům. Společnost AutoCont vybudovala v Třineckých železárnách důvěryhodné úložiště.

Již v roce 2013 se vedení Třineckých železáren rozhodlo zrealizovat projekt vybudování úložiště podnikových dokumentů – DMS systém, který je nyní úspěšně finalizován. Záměrem Třineckých železáren bylo vybudovat úložiště dokumentů, které nebude svázané s konkrétním systémem, ale bude své funkce poskytovat nezávisle všem podnikovým aplikacím. Současně bylo velmi důležité, aby archiv dokumentů vyhovoval legislativě a požadavkům auditu.

Realizací vybudování uložiště dokumentů pověřily Třinecké železárny AutoCont. Projekt byl rozdělen do tří etap; součásti každé z nich bylo vytvoření konceptu řešení, testování, workshopy a aktualizace technické dokumentace. Jedním z hlavních cílů projektu byl přenos znalosti a zkušenosti z realizace DMS systému a pilotního provozu směrem k IT týmu Třineckých železáren tak, aby mohl v budoucnu vlastními silami rozšířit využívání uložiště dokumentů pro další agendy. Díky vybudování úložiště došlo k výrazné eliminaci oběhu a uskladnění papírových dokumentů a byl k nim umožněn přímý přístup ze všech podnikových aplikačních prostředí.

„Nově vybudované uložiště zrychlí a zefektivní přístup k podnikovým dokumentům. Velmi důležité je pro nás také to, že náš IT tým bude moci v budoucnu využít zkušenosti z tohoto projektu pro řadu dalších podnikových agend,” dodal Ing. Marian Rusina, vedoucí odboru FI - informatika a telekomunikace Třineckých železáren.