Struktura společnosti

Právní forma:
Akciová společnost (listinné akcie na jméno nejsou veřejně obchodovatelné). Akcionáři jsou české fyzické osoby převážně pracující v managementu společnosti. Seznam akcionářů společnosti je veřejný.

Sídlo:
Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, Česká republika

Základní jmění:
25 000 000 Kč

Identifikační číslo:
47676795

Rok založení:
1990

Představenstvo:
Jaroslav Biolek, předseda představenstva
Martin Stejskal, místopředseda představenstva
Vlastimil Palata, místopředseda představenstva
Jindřich Zimola, člen představenstva
Ondřej Matuštík, člen představenstva

AUTOCONT CZ se dělí na 2 základní části, které se liší v segmentu trhu, který obsluhují. Enterprise Business Segment (EBS) a Midmarket Business Segment (MM).
Oběma segmentům je přizpůsobena naše nabídka a také obchodní a realizační postupy.

Z hlediska odbornosti obsahuje naše struktura SPECIALIZOVANÉ DIVIZE, které kopírují nabídku společnosti:
Divize CIT - Corporate IT infrastruktura
Divize ESA - Enterprise Solutions and Applications
Divize ECM - Enterprise Content Management
Divize PAS - Podnikové aplikace a služby
Divize ITSM - Outsourcing a cloud

Z hlediska územního členění je společnost rozdělena na REGIONÁLNÍ CENTRA, které vycházejí ze struktury krajů.