Říjnové AutoCont StorageFórum v hotelu Prague Marriott mělo úspěch

Praha (říjen 2014): AutoCont pro své zákazníky 9. 10. 2014 úspěšně zorganizoval konferenci zaměřenou na technologie datových center. Celou akci provázel především pojem FLASH, který byl skloňován napříč mnoha tematickými přednáškami.

Konference StorageFórum 2014 organizovaná dne 9. 10. 2014 byla věnovaná třem fenoménům Flash – Virtualizace – Privátní Cloud, které aktuálně zásadně ovlivňují moderní datová centra. Na provoz IT v datových centrech jsou dnes kladeny stále vyšší požadavky pro úsporu nákladů, dostatek výkonu, zvýšení flexibility a zjednodušení administrace.

Téměř 200 účastníků akce mohlo kromě úvodní společné přednášky a závěrečné panelové diskuse s technologickými partnery zhlédnout i vybraná témata ve třech paralelních sekcích nabitých zajímavými možnostmi nových řešení, případovými studiemi i živými ukázkami unikátních špičkových zařízení a flash technologií.

„AutoCont v dané oblasti řešení posiluje své aktivity a s klíčovými lokálními i zahraničními partnery touto akcí svým zákazníkům demonstroval know-how a odborné možnosti, které aktuálně má. Budeme rádi, když nám účastníci konference dají šanci tyto kompetence uplatnit ve svém prostředí a umožní nám pomoci jim v optimalizaci dané části provozu jejich IT“ říká Milan Heidrich, Competence Leader pro oblast datových center a úložišť ve společnosti AutoCont.

Další informace ke konferenci, videosestřih i fotogalerii přibližující atmosféru akce naleznete zde.