ČEZ ICT Services bodoval v soutěži ITSM projekt roku

Praha (listopad 2011) – V rámci konference itSMF Czech Republic s podtitulem „Jak vtáhnout byznys do řízení IT“, která se konala dne 9. listopadu 2011v Praze, byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu. ČEZ ICT Services a.s. získal druhé místo s projektem Integrace dohledových systémů a CMDB , který jako generální dodavatel realizoval AutoCont CZ a.s.

Soutěž o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu vyhlásilo letos poprvé sdružení itSMF Czech Republic, o.s., které je součástí mezinárodně působící nezávislé a neziskové organizace itSMF účelově se věnující všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. V porotě zasedli Zdeněk Brabec z ČVUT, Ivette Korandová z České spořitelny, Petr Koubský, analytik a publicista a Rudolf Slaba z Telefónica O2 Czech Republic.

Porota ocenila projekt Integrace dohledových systémů a CMDB za jeho přínos pro obchodní cíle zákazníka. Důležitou součástí řešení byla koordinace tří dílčích subdodavatelů. Bylo vybudováno komfortní prostředí pro objednávání služeb ze strany zákazníka, což je významným zlepšením spolupráce a komunikace mezi businessem a IT. Inovativní a v českých podmínkách neobvyklá je též možnost okamžité reakce na odchylky plnění SLA.

„Projekt Integrace dohledových systémů a CMDB byl realizován po sloučení ČEZDATA a ČEZNET, kdy vznikla rozsáhlá IT infrastruktura, která byla dohledována řadou nástrojů od různých výrobců. Cílem projektu bylo centralizovat události generované různými nástroji do jedné dohledové konzole, zajistit jejich obohacování o další informace potřebné pro jejich řešení a vybudování CMDB včetně procesní podpory. Dalším cílem bylo vybudovat podporu pro publikaci katalogu služeb a sledování jejich plnění. Ve finále pak maximální automatizace celého procesu poskytování IT služeb od objednání po dodávku a následnou fakturaci. Projekt byl výjimečný svým rozsahem, komplexností a spojením procesní a technologické oblasti do jednoho řešení,“ sdělil k projektu Vladimír Váňa, manažer odborného centra řízení IT společnosti AutoCont, která daný projekt pro společnost ČEZ ICT Services a.s. zajišťovala.