Přínosy, varianty a ceny zálohování dat z koncových zařízení

Nabízené řešení můžeme charakterizovat jako automatizované, škálovatelné, jednoduché a bezpečné. Instalace a konfigurace do vlastního prostředí IT infrastruktury nezabere více než 20 minut. Od koncových uživatelů nejsou potřebné žádné velké zásahy a nastavení a vyžaduje malou údržbu ze strany IT.

Co vše dané řešení přináší:

  • Ochrana zvoleného typu dat v mobilních zařízeních i desktopech
  • Eliminace nákladů vzniklých ztrátou dat či nedostupností historických informací
  • Zvýšení bezpečnosti odstraněním využívání nezabezpečených osobních či veřejných uložišť
  • Minimalizace pracnosti s údržbou záloh
  • Jednoduché ovládání

Pro variantu zálohování koncových zařízení do vlastní infrastruktury se cena vlastní softwarové licence pro dané řešení pohybuje od 1300 Kč/rok na uživatele (až pro 3 jeho koncová zařízení) + samozřejmě investiční a provozní náklady na vlastní datové úložiště.

Druhou ještě jednodušší a ekonomičtější variantou je provoz daného řešení ve formě služby v prostředí AC CLOUD – detaily viz zde.