Informační systémy zaměřené na přímou výrobu

Tyto informační systémy MES (Manufacturing Execution Systems) se pro podnik mohou stát velkou konkurenční výhodou, a to především v koncentraci výrobních dat, jejich konsolidaci a publikaci směrem k ostatním (informačním) systémům. Tato publikace musí být otevřená a standardizovaná i pro ostatní systémy podniku. Musí podporovat orientované funkce v rámci cloudu a poskytovaných služeb.

Další konkurenční výhoda v systematicky budovaném informačním systému MES je v komplexnosti uceleného řešení, do kterého je možné zahrnout veškeré oblasti, potažmo činnosti výrobního podniku v rámci průmyslového odvětví.

Řešení a služby AutoContu připravené pro Průmysl 4.0