Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

CRM umožňuje snáze navázat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, klienty či partnery. Pokrývá celou historii vztahu. Snadno a rychle dostupné informace pomáhají zajistit individuální přístup a rychle reagovat na měnící se potřeby. Systém umožňuje analyzovat zpětnou vazbu z trhu a získané informace využít k efektivnějšímu řízení marketingu a obchodu.

Řešení je založené na platformě Microsoft Dynamics, vyniká příjemným uživatelským prostředím, integrací s aplikací Microsoft Outlook a flexibilitou. Je možné pořídit ho samostatně a provázat s již používaným podnikovým informačním systémem nebo nasadit jako integrovanou součást ekonomického systému Microsoft Dynamics. CRM je možné pořídit i jako službu s minimální počáteční investicí.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Potřebujete komplexní přehled o zákaznících a na základě agregovaných dat vytvářet analýzy prodejů a následně efektivně cílit na vybrané segmenty?

AUTOCONT CRM umožňuje snáze navázat a udržovat dlouhodobě přínosné vztahy se zákazníky či partnery. Pokrývá celou historii od prvního kontaktu, přes dodávku produktů a služeb až po následnou podporu a péči. Klíčovým funkčním prvkem našeho CRM systému je možnost aktivního marketingu vůči stávajícím zákazníkům na základě sesbíraných informací či oslovování nových skupin zákazníků dle statistických úspěšností předešlých prodejů.

Řešení je založené na systému Microsoft Dynamics CRM, vyniká bezkonkurenčně příjemným uživatelským prostředím, integrací s aplikací Microsoft Outlook a flexibilitou. Je možné ho pořídit samostatně a provázat jej s používaným IS nebo nasadit jako integrovanou součást ekonomického IS Microsoft Dynamics. Dodávané řešení je možné pořídit také jako službu s minimální počáteční investicí.

Oborová řešení

Nabízíme hotová oborová řešení podnikových informačních systémů, která v sobě zahrnují naše procesní know-how a pokrývají specifika vybraných oborů.

Podrobnosti k oborovým řešením najdete ZDE