Komplexní služby pro Magma HCM

AutoCont nabízí k systému i outsourcing zpracování mezd

Magma HCM

Mzdová oblast je citlivá na přesnost i na práci s důvěrnými informacemi v rámci organizace. Legislativní prostředí v České republice je složité, ne-li nepřehledné, zaměstnavatel riskuje při pochybení vysoké pokuty ze strany úřadů. Rostoucí počet firem proto považuje za výhodné přenechat odpovědnost za správnost mzdového zpracování na dodavateli.

AutoCont s vlastním personálním a mzdovým systémem Magma HCM může nabídnout víc než agentury zabývající se zpracováním mezd. Systém máme pevně v rukou a dokážeme pružně reagovat na požadavky ze mzdové oblasti pro různé typy firem. Máme know-how a zkušenosti z provozu mezd u zákazníků. Naše znalost legislativy je garancí korektního zpracování mezd. Všechny tyto přínosy ještě umocňuje možnost dodávky personálního systému Magma, který zákazníkovi ulehčí přípravu podkladů pro měsíční zpracování výplat.

Ideální je provozovat systém formou služby v prostředí AC CLOUD, kdy zákazník nemá starost o IT infrastrukturu a má vlastní přístupy k mzdovým datům, jejichž zpracování zajišťujeme. Tuto výhodu ztrácí v případě externího zpracování na externím úložišti dat. V rámci implementace služby se zákazníkem detailně nastavíme rozsah dodávaných prací, který ovlivňuje cenu zpracování jedné výplaty. Cena služby se odvíjí od počtu skutečně zpracovaných výplat v měsíci.