AutoCont poskytuje služby v národním superpočítačovém centru

(Ostrava, říjen 2015) – Superpočítač Salomon v centru IT4Innovations je 40. nejrychlejším na světě. Na vybudování podpůrné infrastruktury se podílel také AutoCont. Implementoval virtualizační a zálohovací infrastrukturu pro hlavního dodavatele, společnost SGI. Díky týmu specialistů v dané lokalitě zároveň poskytuje služby service desku a zajišťuje servis hardwaru.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum provozuje od roku 2013 superpočítač Anselm, který pomáhá akademikům v oblastech, jako jsou nanotechnologie, jaderný výzkum, medicína a další. V roce 2015 uvedlo centrum do provozu rovněž superpočítač Salomon, který disponuje dvacetkrát větším výpočetním výkonem než Anselm, což jej aktuálně řadí, s maximálním naměřeným výpočetním výkonem 1.46 PFLOP/s, na 40. místo v žebříčku nejvýkonnějších počítačů světa. Pro lepší představu – výpočetní výkon Salomonu odpovídá výkonu 74 tisíc běžných notebooků...

Superpočítač Anselm dodala francouzská společnost Bull, Salomon pak americká společnost Silicon Graphics International (SGI). Pro Anselm AutoCont realizoval servisní podporu hardwaru přímo na místě, pro Salomon pak implementoval virtualizační a zálohovací infrastrukturu s využitím technologií VMware vSphere, EMC Networker a ARCserve UDP/Backup.

Pro efektivní práci superpočítače Salomon bylo nutno vybudovat potřebnou podpůrnou IT infrastrukturu zajišťující běh obslužných agend, provoz výpočetního softwaru a efektivní ukládání a zálohování dat. „Realizací virtualizační a zálohovací infrastruktury pro superpočítač Salomon nám AutoCont potvrdil, že zvládne efektivně spolupráci i při nejnáročnějších projektech,” uvedl Michal Klimeš, Managing Director for Central and Eastern Europe, SGI. Jeho slova doplňuje Ing. Martin Palkovič PhD., ředitel IT4I, VŠB-TU Ostrava a říká: „Přivítali jsme, že na projektu 40. nejvýkonnějšího superpočítače na světě, participovala společnost s kořeny právě z našeho regionu.”

Více informací