Aplikace pro specifické agendy a potřeby

Rozšiřující specifické aplikace zajištují pro organizace šifrování sdílených důvěrných dokumentů či efektivní přehled o zprávách z datové schránky, které přicházejí do organizace. Je možné je strukturovaně ukládat a pomocí workflow řídit práci s nimi. Využít lze i aplikace pro řízení životního cyklu smluv v organizaci.

Aplikace pro šifrování sdílených dokumentů - NINA

NINA je velmi užitečný bezpečnostní doplněk k platformám SharePoint nebo Office 365, umožňující šifrovat obsah vkládaných a sdílených dokumentů. S doplňkem NINA se nemusíte bát neoprávněného přístupu k vašim firemním, či osobním datům.

Moderní sdílená úložiště typu SharePoint a Office 365 přináší nespočet uživatelských výhod a přínosů při práci s dokumenty (sdílení, verzování, spolupráce dvou a více kolegů s dokumentem zároveň apod.).

Nicméně existují typy důvěrných dokumentů, které z jejich podstaty není vhodné do sdílených úložišť umísťovat. Může jít o platové výměry, citlivé smlouvy, důležité obchodní nabídky, obchodní tajemství apod.

AutoCont nabízí řešení, jak využívat výhody sdíleného úložiště a mít všechny dokumenty na jednom místě a kromě standardního zabezpečení pomocí oprávnění, využít i možnost zabezpečení pomocí šifrování obsahu vybraných dokumentů s doplňkem NINA.

Aplikace datové schránky

Potřebujete mít včas přehled o všech datových zprávách, které do vaší organizace přicházejí a odcházejí, tak aby vám nic neuniklo? Řešením je aplikace Datové schránky do prostředí SharePoint nebo Office 365, která umožňuje přijímat, vytvářet a odesílat datové zprávy. Přijaté datové zprávy umožňuje Aplikace dále zpracovávat (přeposílat nebo extrahovat přílohy…).

Pomocí aplikace lze v organizaci spravovat více datových schránek z jednoho přehledného místa najednou. Datové zprávy v aplikaci zůstávají, není nutné na straně ISDS platit datový trezor.

Zprávy lze snadno filtrovat, třídit a uskupovat dle atributů datové zprávy (odesílatel, příloha apod.). Distribuci přijatých datových zpráv lze řídit pomocí automatizovaného workflow. Obdobně odeslané datové zprávy mohou být podrobeny schválení před finálním odesláním. Díky doplňku datových schránek můžete začít efektivně a řízeně pracovat s více datovými schránkami ve vaší organizaci najednou.

Aplikace contract management tool

Aplikace slouží pro řízení životního cyklu smluv v organizaci. Smlouvy, a k nim přidružené přílohy, jsou systematicky uloženy pohromadě do speciálních sad dokumentů. Smlouvy lze vyhledávat, třídit, filtrovat, či seskupovat (např. platné, expirované apod).

Lze tak zajistit například to, že při založení nového kontraktu je e-mailem notifikována Zodpovědná osoba, Autor a Schvalovatel smlouvy, nebo že jsou pověřené osoby notifikovány, pokud dojde k editaci smlouvy případně, že jsou zodpovědné osoby notifikovány v případě blížící se expirace kontraktu a tak podobně.